Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (13)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 13 položek
Základní vzdělávání
28. 11. 2011 1x 7826x
Kdo je zloděj?
Příspěvek představuje možnost využití nenásilného začlenění problematiky Romů a vůbec romství do výuky, ukázat na předsudky a důležitost utvořit si vlastní názor.
Základní vzdělávání
5. 1. 2010 0x 26842x
Líčení
Jde o vhodné propojení literární výchovy se slohem. Žáci se učí vyjadřovat své pocity.
Základní vzdělávání
19. 1. 2009 1x 10738x
Knížka jednoho slova
Příspěvek přináší jednu z možností, jak u žáků podněcovat zájem o četbu, zvyšovat čtenářskou gramotnost, čtení s porozuměním. Prací ve dvojici poskytujeme příležitost i pomalým a slabším čtenářům k…
Základní vzdělávání
19. 11. 2008 0x 17097x
Komunikace – Paragraf 11/55
V rámci projektu Paragraf 11/55 pro podporu zvyšování právního vědomí dětí a mládeže vznikl v občanském sdružení AISIS tento materiál věnující se problematice komunikace. Komunikací rozumíme přenos…
Základní vzdělávání
25. 9. 2008 0x 16520x
Úvod do problematiky lidských práv
Příprava vyučovacího bloku (2 – 3 hod.), jehož cílem je seznámit žáky s Všeobecnou deklarací lidských práv prostřednictvím aktivit osobnostní a sociální výchovy a aktivizačních výukových metod.
Základní vzdělávání
23. 9. 2008 0x 13285x
Pohádky od Světlušky
Zvýšit čtenářskou gramotnost a podpořit zájem žáků o četbu můžeme i poslechem pohádky, reprodukované školeným hereckým hlasem. Zajímavé a inspirující je propojení poslechu s vyjádřením vlastních…
Základní vzdělávání
7. 8. 2008 0x 19309x
Učím se vypravovat
Autorka nabízí ukázku tematicky zaměřené výuky, která se uskutečnila v rámci vyučovacího předmětu matematika. Stěžejní náplň byla realizována ve třech částech (během jednoho týdne). První den proběhl…
Základní vzdělávání
24. 4. 2008 0x 9297x
Integrace průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova do vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura
Pracovní listy s metodikou pro výuku komunikace a slohu s integrací OSV pro 6. ročník.
Základní vzdělávání
11. 4. 2008 0x 9364x
Skrytá tvář autorky detektivek
Příspěvek je příkladem jednoho z možných zpracování testových úloh, které byly použity v mezinárodním šetření čtenářské gramotnosti známém jako PISA, organizovaném v roce 2000 OECD. Nabízíme ho…
Základní vzdělávání
26. 2. 2008 1x 13116x
Království dětských knih II
Soubor jednotlivých pracovních listů je určen pro žáky 2. – 5. tříd, kteří již plynule čtou.
Základní vzdělávání
21. 1. 2008 0x 19419x
Ohebné slovní druhy
Příspěvek je zaměřen na procvičování ohebných slovních druhů. Kromě vědomostí žáků je kladen důraz na diskusi ve skupině o daném tématu a na schopnost naslouchat druhým.
Základní vzdělávání
9. 11. 2007 0x 13816x
Památky UNESCO očima žáků
Příspěvek popisuje propojení vyučovacích předmětů na 2. stupni ZŠ prostřednictvím projektové výuky. Žáci jsou zde motivováni vlastním prožitkem, komunikují v týmech, pořizují, shromažďují a analyzují…
Zobrazeno 12 z 13 položek