Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (42)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 42 položek
Základní vzdělávání
12. 1. 2015 0x 21446x
Anglický jazyk na 1. stupni ZŠ a specifické poruchy učení
Článek poskytuje metodickou podporu učitelům anglického jazyka jako cizího jazyka. Jeho cílem je přispět k lepšímu porozumění potřebám žáků se specifickými poruchami učení (SPU) v procesu osvojování…
Základní vzdělávání
5. 11. 2013 0x 9270x
CLIL - ON THE FARM
Cílem je dokázat identifikovat a pojmenovat různá domácí zvířata, naučit se písničku BINGO, procvičovat výslovnost, pozornost a krátkodobou paměť, porozumět instrukcím v cizím jazyce a posilovat…
Základní vzdělávání
26. 4. 2012 0x 10294x
Jak individualizovat výuku pomocí EJP na 1. stupni ZŠ
Příklad dobré praxe pracuje s rozvojem sebehodnocení u mladších školních žáků a má za cíl ukázat učitelům možný způsob individualizace práce při stanovení vlastních jazykových cílů žákem. Ukazuje,…
Základní vzdělávání
23. 3. 2012 0x 14566x
Čeština pro žáky-cizince: 15 ‒ Nakupování
Téma nakupování nebo v obchodě patří mezi nejdůležitější a zároveň nejzábavnější téma ve výuce jazyka. Příspěvek ukazuje různé aktivity a činností dětí a také navrhuje metodické postupy pro práci…
Základní vzdělávání
16. 3. 2012 0x 12943x
The Rainbow of English aneb sebehodnocení ve výuce angličtiny
Příklad dobré praxe je zaměřen na využití vlastních sebehodnoticích deskriptorů na 1. stupni ZŠ hravou formou. Cílem je, aby si žák uvědomil dosažení znalosti a dovednosti při výuce angličtiny a…
Základní vzdělávání
8. 2. 2012 0x 14202x
Čeština pro žáky-cizince: 20 – Určování času
Cílem příspěvku je přiblížit metody, aktivity a způsoby, kterými učitel zprostředkovává žákům s odlišným mateřským jazykem výrazy z tematického okruhu Určování času. Příspěvek přináší názvy měsíců a…
Základní vzdělávání
30. 1. 2012 0x 11013x
Čeština pro žáky-cizince: 17 – Město
Příspěvek si klade za cíl obohatit slovní zásobu žáka výrazy z komunikační oblasti město. Seznamuje nejen se slovníkovými tvary těchto slov, ale i s jejich tvary nejčastěji používanými v běžné…
Základní vzdělávání
23. 9. 2011 0x 10516x
Čeština jako cizí jazyk pro začínající školáky – Kdo to je? Co to je? Ten, ta, to
Obsahem článku je kapitola z publikace Čeština jako cizí jazyk pro začínající školáky: metodika pro učitele. Praha : Portál, 2011. Praktická ukázka se zaměřuje na procvičování tázacích a ukazovacích…
Základní vzdělávání
22. 9. 2011 0x 7198x
Když děti baví dril
Zvládnutí plynulé konverzace v angličtině vyžaduje hodně praxe, nejlepší je začít s drilováním a opakováním základních frází, které se tak mechanicky zapíšou do paměti a automaticky by se potom měly…
Základní vzdělávání
14. 9. 2011 0x 15776x
Čeština pro žáky-cizince: 13 – Komunikace
Příspěvek si klade za cíl přiblížit metody, aktivity a způsoby, kterými učitel zprostředkovává žákům s odlišným mateřským jazykem výrazy z tematického okruhu Komunikace. Příspěvek přináší výběr…
Základní vzdělávání
13. 9. 2011 0x 9252x
Učíme se hravou formou slovní zásobu z tématu Body and feelings – úroveň: 1. stupeň ZŠ
Článek si klade za úkol být inspirací pro učitelky anglického jazyka vyučující na 1. stupni ZŠ. Téma článku, tedy i výuky, je Body and feelings.
Základní vzdělávání
8. 9. 2011 0x 28360x
Hrajeme si v angličtině aneb Anglicky hrou pro mladší školáky
V článku uvádím scénář divadelní hry a jednotlivé didaktické hry, které se mi osvědčily pro výuku tématu animals (zvířata). Téma zvířat umožňuje učiteli realizovat s žáky značný počet zajímavých a…
Zobrazeno 12 z 42 položek