Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (27)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 27 položek
Předškolní vzdělávání
1. 11. 2022 0x 1510x
Zahradnická terapie v denním režimu mateřské školy
Článek pojednává o hortiterapii neboli zahradnické terapii, která není v České republice ještě tak známá jako v jiných západoevropských státech či sousedním Polsku. Článek nejprve čtenáře seznamuje s…
Předškolní vzdělávání
16. 11. 2017 1x 14442x
Experiment v mateřské škole
Článek je reflexí webináře ze dne 5. 5. 2017 na téma bádání a experimentování v mateřské škole.
Předškolní vzdělávání
19. 3. 2012 0x 17482x
Čištění studánek
Článek představuje úryvek z knihy Environmentální výchova v mateřské škole autorky Elišky Leblové. Ukázka přináší inspiraci pro práci učitelky mateřské školy v jarních měsících školního roku.
Předškolní vzdělávání
23. 11. 2009 1x 21591x
Být přírodě kamarádem
Environmentálně zaměřená lekce pro MŠ a 1. třídu ZŠ, která využívá metod dramatické výchovy.
Předškolní vzdělávání
6. 8. 2009 0x 12720x
U kováře
Prostřednictvím projektu si děti osvojí elementární poznatky o okolním prostředí, navážou kontakty s dospělými a získají pocit sounáležitosti s místem, kde žijí.
Předškolní vzdělávání
27. 1. 2009 0x 19954x
„Beskyde, Beskyde…“
I vtipně zaranžovanou písní „Beskyde, Beskyde“ lze u dětí posilovat ekologické myšlení a naučit je podvědomě chránit přírodu.
Předškolní vzdělávání
9. 1. 2009 0x 23889x
Proč les v noci nespí
Děti se v tomto bloku blíže seznamují s lesními zvířaty a jejich způsobem života.
Předškolní vzdělávání
17. 12. 2008 0x 34438x
Co se děje v babím létě
V tomto bloku, jenž vychází z celoročního programu environmentálního vzdělávání, se děti seznamují s ročním obdobím podzim, tzv. babím létem a přírodními jevy s ním spojenými.
Předškolní vzdělávání
1. 12. 2008 0x 42839x
Barevný podzim
Prostřednictvím her v přírodě a zajímavých výtvarných, hudebních a pohybových činností se děti seznamují s charakteristickými znaky podzimu, a to smyslovým vnímáním a především prožitkovým učením.…
Předškolní vzdělávání
20. 11. 2008 0x 43686x
Stromy a listy
Poznávání podzimní přírody při vycházkách do blízkého lesa, informace získané od pedagoga si děti ověřují v encyklopediích, nově získané poznatky využívají při experimentech.
Předškolní vzdělávání
12. 8. 2008 0x 10335x
Závěrečná miniolympiáda II.
Prostřednictvím her a soutěží si děti ověří své znalosti a dovednosti, které získaly v jednotlivých měsíčních programech celoročního programu environmentálního vzdělávání.
Předškolní vzdělávání
12. 8. 2008 0x 17430x
Bylinky pro zdraví
Příspěvek vychází z celoročního programu seznamujícího děti s živočišnou i rostlinnou přírodou. Ukazuje, jak lze vést děti k bližšímu poznání a využití různých druhů bylin.
Zobrazeno 12 z 27 položek