Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (26)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 26 položek
Předškolní vzdělávání
16. 11. 2017 1x 11263x
Experiment v mateřské škole
Článek je reflexí webináře ze dne 5. 5. 2017 na téma bádání a experimentování v mateřské škole.
Předškolní vzdělávání
19. 3. 2012 0x 15766x
Čištění studánek
Článek představuje úryvek z knihy Environmentální výchova v mateřské škole autorky Elišky Leblové. Ukázka přináší inspiraci pro práci učitelky mateřské školy v jarních měsících školního roku.
Předškolní vzdělávání
23. 11. 2009 1x 19812x
Být přírodě kamarádem
Environmentálně zaměřená lekce pro MŠ a 1. třídu ZŠ, která využívá metod dramatické výchovy.
Předškolní vzdělávání
6. 8. 2009 0x 11256x
U kováře
Prostřednictvím projektu si děti osvojí elementární poznatky o okolním prostředí, navážou kontakty s dospělými a získají pocit sounáležitosti s místem, kde žijí.
Předškolní vzdělávání
27. 1. 2009 0x 17400x
„Beskyde, Beskyde…“
I vtipně zaranžovanou písní „Beskyde, Beskyde“ lze u dětí posilovat ekologické myšlení a naučit je podvědomě chránit přírodu.
Předškolní vzdělávání
9. 1. 2009 0x 21316x
Proč les v noci nespí
Děti se v tomto bloku blíže seznamují s lesními zvířaty a jejich způsobem života.
Předškolní vzdělávání
17. 12. 2008 0x 30616x
Co se děje v babím létě
V tomto bloku, jenž vychází z celoročního programu environmentálního vzdělávání, se děti seznamují s ročním obdobím podzim, tzv. babím létem a přírodními jevy s ním spojenými.
Předškolní vzdělávání
1. 12. 2008 0x 38826x
Barevný podzim
Prostřednictvím her v přírodě a zajímavých výtvarných, hudebních a pohybových činností se děti seznamují s charakteristickými znaky podzimu, a to smyslovým vnímáním a především prožitkovým učením.…
Předškolní vzdělávání
20. 11. 2008 0x 39877x
Stromy a listy
Poznávání podzimní přírody při vycházkách do blízkého lesa, informace získané od pedagoga si děti ověřují v encyklopediích, nově získané poznatky využívají při experimentech.
Předškolní vzdělávání
12. 8. 2008 0x 8828x
Závěrečná miniolympiáda II.
Prostřednictvím her a soutěží si děti ověří své znalosti a dovednosti, které získaly v jednotlivých měsíčních programech celoročního programu environmentálního vzdělávání.
Předškolní vzdělávání
12. 8. 2008 0x 15292x
Bylinky pro zdraví
Příspěvek vychází z celoročního programu seznamujícího děti s živočišnou i rostlinnou přírodou. Ukazuje, jak lze vést děti k bližšímu poznání a využití různých druhů bylin.
Předškolní vzdělávání
5. 6. 2008 0x 13046x
Rostliny a jejich využití
Integrovaný blok Rostliny a jejich využití navazuje na předchozí část vzdělávacího bloku s názvem „Jak spolupracují rostliny a zvířata“. Hlavním tématem je rostlinná příroda a ochrana fauny.
Zobrazeno 12 z 26 položek