Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (10)
Zobrazení:
Zobrazeno 10 z 10 položek
Předškolní vzdělávání
13. 1. 2014 0x 22509x
Barevné hraní
Obsahem článku je zaznamenaná zkušenost se zapojením rodiny do tvorby výukových materiálů pro děti z mateřských škol a dále předání zkušeností s ověřováním souboru při práci s dětmi u tabule.
Předškolní vzdělávání
25. 1. 2010 1x 87183x
Halloween
Jedná se o týdenní tematický plán určený pro děti ze speciální mateřské školy, který se pojí k svátku Halloween. Děti mají možnost seznámit se s tradicemi a zvyky Halloweenu prostřednictvím hudebně…
Předškolní vzdělávání
9. 12. 2009 0x 34504x
Ptáčkování
S přicházejícím zimním obdobím jsme do činností zařadili seznámení s ptactvem. Společně s dětmi jsme poznávali některé druhy ptáků, kteří u nás přezimují. Pozorovali jsme návštěvníky krmítka a…
Předškolní vzdělávání
18. 11. 2009 0x 51432x
Stopy ve sněhu
Ukázka z celoročního školního programu na téma živočišná říše. Děti poznávají vlastnosti sněhu, stopy živočichů a experimentují s přírodními materiály.
Předškolní vzdělávání
10. 1. 2009 0x 44108x
V lese
Děti hrou poznávají les, a tak si vytvářejí citlivý vztah k přírodě. Motivací se pro děti stala pohádka „Budka“. Děti se učí přírodu chránit, vnímat ji všemi smysly a uvědomovat si možná nebezpečích…
Předškolní vzdělávání
8. 12. 2008 0x 110519x
Proměnlivost podzimu
Vzdělávací blok je zaměřen na období podzimu. Cílem je seznámit děti prostřednictvím různorodých činností se změnami v podzimní přírodě a s činnostmi lidí v podzimním období.
Předškolní vzdělávání
1. 12. 2008 0x 42461x
Barevný podzim
Prostřednictvím her v přírodě a zajímavých výtvarných, hudebních a pohybových činností se děti seznamují s charakteristickými znaky podzimu, a to smyslovým vnímáním a především prožitkovým učením.…
Předškolní vzdělávání
29. 11. 2007 0x 25954x
Pomáhají nám v nesnázích
<b>Charakteristika integrovaného bloku:</b> Pomáhají nám v nesnázích je dlouhodobý projekt zaměřený na seznámení dětí s dopravní výchovou a záchrannými složkami ČR. Děti se každodenně účastní provozu…
Předškolní vzdělávání
8. 12. 2005 0x 40383x
Jarní čarování - Slet čarodějnic
Projekt je součástí školního programu "Od jara do zimy", který je mimo jiné zaměřen i na tradice související s ročním obdobím. Hlavním cílem je seznámení dětí s tradicemi "Slet čarodějnic" a…
Předškolní vzdělávání
15. 6. 2005 0x 19716x
Počáteční výchova k rodičovství
Uvedený projekt by měl v dětech rozvíjet pozitivní vztah k rodině, dále se děti učí správně reagovat na malé sourozence. Záměrem projektu je přiblížit dětem příchod nového člověka na svět.
Zobrazeno 10 z 10 položek