Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (15)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 15 položek
Předškolní vzdělávání
18. 3. 2014 1x 31588x
Dopravní výchova: Dej pozor, zajíci!
V ukázce se děti seznámí s postavou zajíce, který ze zvědavosti nasedl do tramvaje a vystoupil uprostřed rušné městské ulice. S touto nelehkou situací zajícovi se pomohou vypořádat dopravní značky…
Předškolní vzdělávání
28. 2. 2012 1x 27454x
Jak Koťata volala jaro
Námět na týdenní třídní projekt k vynášení Morany v prostředí vesnické mateřské školy. Děti se celý týden připravují na jarní slavnost. Seznamují se s historií vítání jara, vymýšlí si svoji vlastní…
Předškolní vzdělávání
9. 5. 2011 0x 20407x
Rok s kocourkem Matyášem, náhled do ročního plnování na MŠ
Pohled do ročního Plánování na MŠ, které využívá v třídním plánu fotografie, tematické básničky, a je spoluprovázán s prvním rokem života kocourka Matyáše, který se stal prostřednictvím fotografií a…
Předškolní vzdělávání
19. 7. 2009 0x 9804x
Poznáváme historii
Integrovaný blok směřuje ke zprostředkování prožitků dětí pomocí kulturních a uměleckých podnětů. Nabídka činností umožní vytvořit základy elementárních znalostí dětí o historii města.
Předškolní vzdělávání
18. 2. 2009 0x 14447x
Moje město Bakov nad Jizerou
V rámci celoročního projektu se děti postupně seznámí s historií, památkami, institucemi a zajímavostmi svého města.
Předškolní vzdělávání
11. 12. 2008 0x 13672x
Výtvarná řada Jaro
Výtvarné činnosti pro děti předškolního věku motivované jarním obdobím.
Předškolní vzdělávání
3. 12. 2008 0x 26922x
Poznávám místo, kde bydlím
Tematický blok je plánem aktivit, přibližuje dětem pojem domov v širším slova smyslu. Děti se seznamují prostřednictvím aktivit s místem, kde bydlí, ale i s prostředím, ve kterém žijí různí…
Předškolní vzdělávání
5. 9. 2008 0x 10665x
Rámcový vzdělávací program a technická výchova, 2. část – praktická
Projekt podporuje rozvoj praktických dovedností u dětí předškolního věku, nabízí mnoho nápadů, jak využít různých pracovních technik a přírodního materiálu ve výtvarném projevu dětí. Každá část…
Předškolní vzdělávání
9. 7. 2008 0x 47270x
Doprava
Děti se různorodými činnostmi seznamují s pravidly vedoucími k jejich bezpečnosti. Učí se reagovat na dopravní situace a orientovat se v základních pravidlech silničního provozu. Uvedený projekt se…
Předškolní vzdělávání
15. 4. 2008 0x 22420x
Bezpečná školka s pravidly
Projekt zaměřený na osvojení pravidel bezpečného chování předškolního dítěte v různých situacích, s nimiž se dítě setkává v prostředí mateřské školy, přináší nabídku rozličných výchovných činností.
Předškolní vzdělávání
20. 3. 2008 0x 23281x
Vodní svět kouzelníka Barvínka
Cílem projektu je pozorovat a zkoumat přírodní jevy, pozorovat a experimentovat s přírodními materiály, seznamovat děti s netradičními výtvarnými technikami při pokusech a hrách s vodou a barvami,…
Předškolní vzdělávání
27. 1. 2006 0x 66730x
Náš táta šel na houby
<b>Charakteristika a cíle integrovaného bloku:</b> Motivací tohoto projektu byl nejen blízko dostupný les, ale i velká úroda hub. Společně s pohádkovým námětem měly děti možnost využívat svých smyslů…
Zobrazeno 12 z 15 položek