Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (12)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 12 položek
Předškolní vzdělávání
26. 10. 2016 0x 21708x
Multikulturní výchova – Afrika
Článek nabízí inspirativní činnosti spojené s výukou multikulturní výchovy v mateřské škole. Tématem je Afrika.
Předškolní vzdělávání
14. 9. 2016 0x 16388x
Komunikace s dětmi-cizinci v MŠ
Článek nabízí praktickou zkušenost a inspiraci při překonávání jazykových bariér v komunikaci a práci převážně s vietnamskými dětmi.
Předškolní vzdělávání
17. 9. 2010 0x 69470x
Hrajeme si s podzimem
Projekt Hrajeme si s podzimem je inspirativní příspěvek pro učitelky v mateřských školách. Touto formou lze velmi dobře u dětí předškolního věku rozvíjet environmentální myšlení a kladný vztah k…
Předškolní vzdělávání
9. 8. 2010 1x 32958x
Dramatická výchova v MŠ – II. část
Dramatická výchova v MŠ je jedním z prostředků, který napomáhá uplatňovat základní požadavky edukačního prostředí mateřské školy, a to vzhledem k Rámcovému vzdělávacímu programu pro předškolní…
Předškolní vzdělávání
3. 6. 2010 0x 21453x
Justýna se představuje – 1. část
Integrovaný blok je součástí projektu „Justýna a slušné chování”, jehož cílem je vytvoření a postupné respektování „Pravidel soužití ve třídě”. Úvodní (motivační) část je zaměřená na vzbuzení zájmu…
Předškolní vzdělávání
5. 2. 2009 0x 12993x
Kostky
Náměty na využití „kostky“ v denní nabídce činností v MŠ.
Předškolní vzdělávání
27. 1. 2009 0x 47064x
Já a moji kamarádi
Ukázka z projektu Já a moji kamarádi nabízí náměty činností při vstupu dítěte do MŠ. Projekt využívá příležitosti období, kdy se vytvářejí nové vztahy mezi dětmi i dospělými v novém prostředí.
Předškolní vzdělávání
24. 9. 2008 0x 17519x
Sněhurka a dvacet trpaslíků
Netradiční škola v přírodě
Předškolní vzdělávání
13. 8. 2008 0x 17541x
Vánoce, vánoce odcházejí
Integrovaný blok zaměřený na upevňování mezilidských vztahů a vztahu dětí k přírodě.
Předškolní vzdělávání
19. 1. 2007 0x 89433x
Advent v mateřské škole
<b>Záměry integrovaného bloku:</b> Tento integrovaný blok vychází z celoročního plánu "Se skřítkem na výpravách za kamarády do Evropy", který vznikl v rámci programu Comenius 1 - Partnerství škol a…
Předškolní vzdělávání
19. 10. 2006 0x 12893x
Postýlky pro hračky
Cílem je pomocí hraček a odstřižků látek rozvíjet dětskou tvořivost, fantazii a schopnost dětí vyjadřovat své postoje a myšlenky pro druhé lidi srozumitelným způsobem a přispět k rozvoji sociální…
Předškolní vzdělávání
29. 5. 2006 0x 27669x
Metodická řada - cvičení na rehabilitačních míčích
V rámci výuky předmětu Formy a obsah předškolního vzdělávání dochází k ujasňování si některých metodických postupů a forem předškolního vzdělávání. Vzhledem k tomu, že studentky kombinovaného studia…
Zobrazeno 12 z 12 položek