Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (24)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 24 položek
Předškolní vzdělávání
14. 9. 2016 0x 15071x
Komunikace s dětmi-cizinci v MŠ
Článek nabízí praktickou zkušenost a inspiraci při překonávání jazykových bariér v komunikaci a práci převážně s vietnamskými dětmi.
Předškolní vzdělávání
7. 4. 2016 0x 12132x
Jak vyzrát na pavouky
Kniha pro děti, ve které autoři dávají návod, jak vyzrát nad pavouky. Jsou to jen ošklivé potvory, které nahánějí strach nebo šikovní umělci a akrobaté?
Předškolní vzdělávání
14. 8. 2013 0x 17640x
Hry a cvičení pro první tři roky života dítěte
Článek nabízí ukázku několika her z publikace 160 her a cvičení pro první tři roky života dítěte. Konkrétně se jedná o čtyři hry pro věkovou kategorii 3 - 6 měsíců a dvě hry pro stáří 6 - 9 měsíců.
Předškolní vzdělávání
15. 3. 2011 0x 20729x
Školička pro maláčky
Program, jehož cílem je usnadnit adaptaci dítěte při vstupu do mateřské školy. Rodičům umožňuje poznat styl výchovně-vzdělávací práce MŠ.
Předškolní vzdělávání
6. 8. 2009 0x 11875x
U kováře
Prostřednictvím projektu si děti osvojí elementární poznatky o okolním prostředí, navážou kontakty s dospělými a získají pocit sounáležitosti s místem, kde žijí.
Předškolní vzdělávání
26. 6. 2009 0x 41222x
Týden plný zvířátek z lesa a okolí
Týden plný pohybu, her a písní motivovaný zvířátky z lesa a okolí. Děti rozvíjejí svoji fyzickou zdatnost a zdokonalují se v pohybových dovednostech v oblasti hrubé motoriky.
Předškolní vzdělávání
12. 6. 2009 0x 42674x
Pohybové hry s míčem
Náměty na pohybové činnosti v mateřské škole aneb Pohybové hry s míčem.
Předškolní vzdělávání
18. 5. 2009 0x 21695x
Děti, pozor, červená!
Děti, pozor, červená! nabízí náměty k tématu prevence nebezpečí v silničním provozu. Děti získávají znalosti, dovednosti a poznatky o bezpečném chování v silničním provozu.
Předškolní vzdělávání
11. 5. 2009 0x 10530x
Seznámení a hry s norskou pohádkou
Pohádková postava Trolla z norské pohádky „Tři kozlíci“ provází děti různými činnostmi, podněcuje jejich představivost a rozvíjí jejich řečové, výtvarné a pohybové nadání.
Předškolní vzdělávání
6. 3. 2009 0x 15367x
Praha – naše město
Integrovaný blok zaměřený na vytvoření povědomí o městě, ve kterém děti žijí, podpora vlastenectví a vztahu k národnímu bohatství a kultuře.
Předškolní vzdělávání
5. 2. 2009 0x 12382x
Kostky
Náměty na využití „kostky“ v denní nabídce činností v MŠ.
Předškolní vzdělávání
13. 8. 2008 0x 17031x
Vánoce, vánoce odcházejí
Integrovaný blok zaměřený na upevňování mezilidských vztahů a vztahu dětí k přírodě.
Zobrazeno 12 z 24 položek