Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (8)
Zobrazení:
Zobrazeno 8 z 8 položek
Odborné vzdělávání
13. 6. 2012 0x 8195x
Kopidlenský kvítek – projekt žáků zahradnické školy
Příspěvek se zabývá tvořivostí žáků zahradnické školy a způsobem zvyšování jejich motivace ke studiu. Podrobněji je rozpracována metoda projektová a na příkladu konkrétního projektu Kopidlenský…
Odborné vzdělávání
12. 6. 2012 0x 11457x
Méně známé druhy listové zeleniny
Příspěvek je věnován využití skupinové výuky pro osvojování nového učiva v předmětu zelinářství. Žáci, rozdělení do skupin, mají za úkol seznámit ostatní žáky s jednou méně známou listovou zeleninou.…
Odborné vzdělávání
12. 6. 2012 0x 6393x
Péče o zeleň ve výuce a v praxi
Tento příspěvek ukazuje možnost propojení teorie s praktickou realizací. Jedná se o projekt zaměřený na pasportizaci ploch a péči o zeleň v areálu školy. Úkol posiluje týmovou spolupráci, přičemž…
Odborné vzdělávání
11. 6. 2012 0x 9744x
Žákovský projekt Floristika
Jedná se o dlouhodobý – tříletý žákovský projekt v oboru zahradník. Projekt rozvíjí znalosti žáků z teoretických předmětů vazačské a aranžérské činnosti (1. ročník, dle ŠPV) a vazačství a…
Odborné vzdělávání
31. 5. 2012 0x 4948x
Realizace malého projektu – „Společně plánovat a utvářet městskou zeleň“
Ve školním roce 2010–2011 byl naplánován a zrealizován projekt „Společně plánovat městskou zeleň“ ve spolupráci s Univerzitou J. E. Purkyně Ústí nad Labem s Umweltzentrem Dresden a Hochschule fűr…
Odborné vzdělávání
31. 5. 2012 0x 6607x
Lipová ratolest aneb Není soutěž jako soutěž
Ukázka možné spolupráce středních škol se sociálními partnery z oblasti budoucích zaměstnavatelů, svazů, instituci, rodičů a široké veřejnosti. Příklad z praxe, při kterém získávají nové zkušenosti,…
Odborné vzdělávání
25. 5. 2012 0x 8661x
Zábavné repetitorium
Příspěvek seznamuje s používáním aktivizační metody pro opakování učiva. Jde o aktivitu, při které žáci opakují probrané učivo většího rozsahu. Tato metoda může být použita také během výuky nového…
Odborné vzdělávání
29. 6. 2011 1x 16310x
Kolik asi stojí provoz domácnosti?
Materiál pracuje s výdaji domácnosti a návod na jejich výpočet. Vede žáky ke schopnosti předvídat, kalkulovat, vhodně reagovat na zvyšující se náklady, tímto přispívá k rozvoji jejich finanční…
Zobrazeno 8 z 8 položek