Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (9)
Zobrazení:
Zobrazeno 9 z 9 položek
Gymnaziální vzdělávání
14. 7. 2016 0x 7640x
Slavné dny pro SŠ: Den, kdy Lance Armstrong po sedmé vyhrál Tour de France
Žáci jsou prostřednictvím aktivity seznámeni s příběhem slavné sportovní osobnosti Lance Armstrongovi. Během aktivity budou žáci diskutovat o tématu dopingu a důležitosti pozitivních vzorů pro život.
Gymnaziální vzdělávání
22. 4. 2014 0x 14246x
Zlatý fond her IV. - Facebůčci, Hadi z ráje a Hajaja
Článek popisuje tři hry z knihy Zlatý fond her, které jsou zaměřeny na formování osobnosti, utváření týmových vazeb a zvyšování efektivity týmů. Kniha je již čtvrtým dílem úspěšné série, která se…
Gymnaziální vzdělávání
10. 10. 2011 0x 29495x
Virtuální hospitace - Tělesná výchova: Rozvoj týmové spolupráce prostřednictvím pohybových aktivit
Hodina tělesné výchovy je zaměřená na rozvoj týmové spolupráce, komunikace a důvěry prostřednictvím pohybových aktivit. Zhlédněte možnost, jak toto téma zařadit do hodin TV, kurzů či výletů a posílit…
Gymnaziální vzdělávání
29. 11. 2010 0x 32209x
Virtuální hospitace - Tělesná výchova: Cvičení na stanovištích
Cvičení na stanovištích. Efektivní metodicko-organizační forma výuky tělesné výchovy. S důrazem na maximální využití času hodiny pro aktivní pohyb žáků, na efektivitu vyučovací jednotky.
Gymnaziální vzdělávání
26. 4. 2010 1x 23031x
Virtuální hospitace - Občanský a společenskovědní základ: Lidská sexualita a etika
Pomocí brainstormingu si žáci uvědomí, které etické problémy vznikají v souvislosti s lidskou sexualitou. O těchto otázkách diskutují ve skupinách, odpovědi zaznamenávají na postery.
Gymnaziální vzdělávání
17. 2. 2009 0x 19594x
Smoke aneb Moderní je nekouřit
Kouření postupně přestává být společensky tolerovanou aktivitou, přesto s ním začínají stále mladší žáci základních škol. Projekt nabízí pohled na toto aktuální téma z hlediska různých vzdělávacích…
Gymnaziální vzdělávání
25. 7. 2008 0x 14952x
Výživa a sport, základy fitness
Týdenní tematický kurz, jehož cílem je seznámit se se základními principy výživy, objasnit si základní pojmy a zásady sportovního tréninku a osvojit si základní znalosti i dovednosti v oblasti…
Gymnaziální vzdělávání
9. 1. 2008 0x 13284x
První pomoc a ochrana člověka za mimořádných událostí
V projektu se žáci seznamují se zásadami poskytování první pomoci a s pravidly ochrany člověka za mimořádných událostí. V rámci projektu je rozvíjena řada klíčových kompetencí, projekt má výrazný…
Gymnaziální vzdělávání
24. 9. 2007 0x 14502x
Výchova ke zdraví a Tělesná výchova
Integrace obsahu vybraných témat vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví do vyučovacího předmětu Tělesná výchova
Zobrazeno 9 z 9 položek