Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (7)
Zobrazení:
Zobrazeno 7 z 7 položek
Gymnaziální vzdělávání
24. 8. 2015 0x 23951x
Horninový cyklus
Žáci se v aktivitě praktickou a činnostní formou seznámí s horninovým cyklem a jeho průběhem. Aktivita je vhodná do venkovního prostředí a její realizace předpokládá dramatické ztvárnění základních…
Gymnaziální vzdělávání
24. 9. 2014 0x 12593x
Jsou všechny vápence stejné?
Žáci se v rámci aktivity přesvědčí, že vápenec pocházející z různých lokalit se může lišit podle obsahu nejrůznějších příměsí. Žáci si během aktivity mohou vyzkoušet hned několik postupů laboratorní…
Gymnaziální vzdělávání
11. 9. 2014 0x 11723x
Vznik jeskynních útvarů
Aktivita se zaměřuje na působení vody jako činitele chemického zvětrávání hornin. Žáci se formou jednoduchého pokusu přesvědčí o tom, v jakém typu hornin často vznikají jeskynní útvary a na závěr…
Gymnaziální vzdělávání
3. 6. 2014 0x 13171x
Zkoumáme pórovitost hornin
Žáci se v rámci aktivity seznámí s pojmem pórovitost hornin a budou porovnávat pórovitost materiálů o různém zrnitostním složení.
Gymnaziální vzdělávání
8. 2. 2011 0x 15401x
Paleontologická exkurze na lokalitu příbojové facie ČKP Velim
Paleontologická exkurze pro žáky základních škol a odpovídajících ročníků gymnázií je směřována do příbojové facie české křídové pánve. Zabývá se fenoménem tzv. příbojové neboli příbřežní facie a…
Gymnaziální vzdělávání
10. 9. 2008 0x 15287x
Geologie jako samostatný předmět
Vyučovací předmět Geologie je koncipován jako samostatný předmět, seznamuje žáky s postavením zemského tělesa ve vesmíru, se zákonitostmi jeho stavby a mechanismů apod. Podporuje také pozitivní vztah…
Gymnaziální vzdělávání
5. 8. 2008 0x 8557x
Školní naučná stezka Zlatý vrch
Článek informuje o obsahu e-learningového kurzu „Školní naučná stezka Zlatý vrch“ a možnostech jeho využití ve výuce středoškolské biologie.
Zobrazeno 7 z 7 položek