Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (12)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 12 položek
Gymnaziální vzdělávání
15. 12. 2020 0x 1389x
Inspirace pro testování problematických regionů Evropy v Google Classroom
V tomto článku navazuji konkrétním příkladem na můj článek Možný způsob ověření znalostí (nejen) v regionálním zeměpise „sloupečkovou přiřazovací metodou“. Vzhledem k distančnímu vzdělávání jsem…
Gymnaziální vzdělávání
17. 12. 2015 1x 5752x
Slavné dny pro SŠ: Den, kdy byl dobyt jižní pól
Aktivita vede k zamyšlení nad mimořádnou osobností Roalda Amundsena. Zabývá se nejen jeho objevitelskými, ale i morálními vlastnostmi.
Gymnaziální vzdělávání
12. 9. 2011 0x 16346x
Virtuální hospitace – Geografie: Terénní zeměpisná exkurze
Žáci během terénní zeměpisné exkurze navštíví meteorologickou stanici ve Svratouchu, přírodní památku Pivnice, dále pak provedou komplexní geografický průzkum sídla Proseč a na závěr zamíří do…
Gymnaziální vzdělávání
27. 4. 2009 0x 15322x
Jak na geologickou vycházku – tentokrát do Prokopského údolí
Několik návrhů, postřehů, jak přistoupit ke geologické vycházce do okolí školy. Tato konkrétně směřuje do Prokopského údolí, ale struktura, jednotlivé postupy a přístupy jsou jistě využitelné i v…
Gymnaziální vzdělávání
17. 4. 2009 0x 6592x
Státy, státy, hýbejte se! Aneb regionální geografie trochu jinak.
Příspěvek se týká možnosti, jak učit žáky jednu z důležitých kompetencí v geografii – "umět seřadit" podle vybraných kritérií určitá geografická data metodou vycházející primárně ze hry Škatule,…
Gymnaziální vzdělávání
15. 4. 2009 0x 9799x
Spojené státy mexické v digitální podobě
Seznámení s Mexikem pomocí volně dostupných GIS aplikací ArcExplorer a ArcReader.
Gymnaziální vzdělávání
15. 1. 2009 0x 10923x
Učíme se pracovat v Arc Exploreru
Žáci si vyzkoušejí pracovat v prostředí geografických informačních systémů, vytvoří slepou mapu, jednoduchý kartogram a lokalizovaný diagram.
Gymnaziální vzdělávání
5. 9. 2008 0x 39808x
Jižní Amerikou se Zikmundem a Hanzelkou
Učební text k výuce tématu regiony Jižní Ameriky, který využívá poznatků a fotografií z knih Miroslava Zikmunda a Jiřího Hanzelky. Tento učební text předchází sérii pracovních listů, které z textu…
Gymnaziální vzdělávání
5. 9. 2008 0x 9673x
Po stopách Zikmunda a Hanzelky prostřednictvím programu Google Earth
Žáci si díky programu Google Earth „projedou“ trasu po Jižní Americe, kterou absolvovali Zikmund s Hanzelkou v roce 1949. Navštíví významná města (včetně vybraných budov), přírodní lokality nebo…
Gymnaziální vzdělávání
5. 9. 2008 0x 10683x
Osidlování Jižní Ameriky
Do slepé mapy žáci zakreslí významná jihoamerická města, kterými Zikmund s Hanzelkou během své cesty projížděli. Dle Atlasu dnešního světa, zaznamenají do slepé mapy inckou říši a určí státy, do…
Gymnaziální vzdělávání
5. 9. 2008 0x 13016x
Jak se žije v Jižní Americe
Tvorba jednoduchého kartogramu (úřední jazyky v Jižní Americe), práce s internetem, využívání grafických zdrojů informací (grafy, fotografie)
Gymnaziální vzdělávání
29. 11. 2007 0x 6058x
Práce s informacemi při výuce o kanadských provinciích a teritoriích
Příspěvek je zaměřen na jednu z metod práce s informacemi, hlavně na jejich zpracování a následnou prezentaci. Je napsán pro hodiny geografie, tuto metodu však lze použít ve výuce kteréhokoli…
Zobrazeno 12 z 12 položek