Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (35)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 35 položek
Gymnaziální vzdělávání
7. 4. 2014 1x 13981x
Tajemství ropy
Článek popisuje aktivitu, jejímž prostřednictvím se žáci mohou dozvědět o výskytu ropy a procesech, které vedou k jejímu vzniku. Aktivita zároveň vyvrací poměrně rozšířenou miskoncepci, že ropa se…
Gymnaziální vzdělávání
26. 9. 2011 0x 21005x
Virtuální hospitace - Chemie: Vlastnosti vodíku a kyslíku v pokusech
Výchozí situací pro chemické experimentování je grafické znázorňování pozorovaných faktů. Žákům je navrhnut výběr pojmů, je zakresleno schéma, kde jsou šipkami vyznačeny vztahy. Žáci postupně toto…
Gymnaziální vzdělávání
21. 9. 2011 0x 9579x
Průmysl v mém okolí – projekt
V rámci výuky chemie žákům ukládám zpracování projektu: Průmysl v mém okolí. Žáci (nejčastěji ve dvojicích) si vyberou podnik ze svého okolí a zpracují prezentaci coby průvodce továrnou – historie a…
Gymnaziální vzdělávání
17. 8. 2011 2x 8685x
Pokusy z biochemie
Pokusy z biochemie jsou pátou částí internetové video-databáze chemických pokusů. Tento oddíl je především určen pro střední školy. Celkem je prezentováno šestnáct pokusů (na internetu od prosince…
Gymnaziální vzdělávání
1. 7. 2011 0x 15348x
Měření s teploměrem: Tepelná kapacita kalorimetru
Cílem této úlohy je experimentálně stanovit tepelnou kapacitu kalorimetru složeného ze dvou otevřených kádinek vsunutých do sebe. Měření provedeme za pomoci teploměru připojeného k počítači.
Gymnaziální vzdělávání
12. 3. 2010 2x 10850x
Chemikův chaos
Pracovní list Chemikův chaos je zaměřen na základní pomůcky a nádobí chemické laboratoře. Lze jej využít při opakování a upevňování znalostí o základních laboratorních pomůckách.
Gymnaziální vzdělávání
1. 4. 2009 0x 14938x
Zvyšuje káva cholesterol?
Zvyšuje káva cholesterol? Takové je téma laboratorní práce, věnované kávě a zajímavým látkám v ní obsažené. Práce je rozdělena na praktickou a teoretickou část a doplněna pracovním listem.
Gymnaziální vzdělávání
15. 1. 2009 0x 15184x
Chemické pexeso
Příspěvek nabízí možnost, jak oživit netradičním způsobem výuku.
Gymnaziální vzdělávání
29. 9. 2008 2x 8568x
Testové zkoušení jinak
Žáci se nemusí vždy hodnotit po vědomostní stránce klasickým zkoušením před tabulí, či psaním klasických testů „na známky“, ale vhodně zvolenou formou výuky může učitel spojit ověřování získaných…
Gymnaziální vzdělávání
15. 9. 2008 0x 18022x
Ekologický kurz Ekologie v regionu
Základní náplní kurzu Ekologie v regionu jsou zejména praktické činnosti spojené s poznáváním brněnského regionu. Žáci mají možnost prakticky se seznámit s botanickými a zoologickými pozorováními,…
Gymnaziální vzdělávání
15. 9. 2008 0x 18043x
Přírodovědná praktika
Zařazení předmětu Přírodovědná praktika do ŠVP reaguje na nutnost zvýraznit praktické činnosti v přírodovědných předmětech (Fyzice, Biologii, Chemii).
Gymnaziální vzdělávání
15. 9. 2008 0x 17675x
Přírodovědný stacionář
Příklad pětidenního kurzu, během něhož žáci zpracovávají úkoly z fyziky, chemie, biologie a zeměpisu týkající se biotopu dané oblasti, místního klimatu atd.
Zobrazeno 12 z 35 položek