Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (9409)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 9409 položek
Základní vzdělávání
9. 3. 2006 0x 16124x
Tavení kovu a skla
Žáci poznávají rozdíl mezi krystalickými a amorfními látkami.
Předškolní vzdělávání
8. 3. 2006 0x 39094x
Jak tvořit či rozpracovávat tematické celky
Učitelka může tvořit tematické celky různými způsoby. Vždy však musí pamatovat na to, aby každý celek obsahoval téma, cíle, činnosti a příležitosti.
Základní vzdělávání
8. 3. 2006 0x 16135x
Dělení tyčového magnetu
Jednoduchý pokus, při němž žáci poznávají důležitou vlastnost magnetů.
Základní vzdělávání
8. 3. 2006 0x 8226x
Působení magnetické síly na plechovku
Jednoduchý motivační pokus - oba póly magnetu plechovku přitahují.
Základní vzdělávání
7. 3. 2006 0x 6086x
Informace základním školám
Školy, které již v současné době vyučují podle vlastních ŠVP nebo se tak chystají učinit od 1. 9. 2006, musí tuto skutečnost promítnout do školského rejstříku do 31. 3. 2006.
Gymnaziální vzdělávání
7. 3. 2006 0x 7688x
Osobnostní a sociální výchova - průřezové téma RVP GV
Odkaz na informace o OSV.
Předškolní vzdělávání
7. 3. 2006 0x 74149x
Život u Eskymáků
Pomocí poznávání nového prostředí podněcujeme představivost, rozvíjíme fantazii a řeč dětí, ty mají možnost vyjádřit a pociťovat radost z vlastní tvůrčí činnosti. Hlavním cílem programu je…
Základní vzdělávání Spomocník
6. 3. 2006 0x 2193x
Pokročilí uživatelé ovlivňují výuku
Výzkum americké firmy Certiport zjišťuje, že technicky nadaní studenti mají příznivý vliv na výuku ve třídě.
Základní vzdělávání
6. 3. 2006 0x 23385x
První Newtonův zákon
Ukázka vyučovací hodiny, ve které se žáci seznamují s 1. Newtonovým zákonem (zákon setrvačnosti).
Základní vzdělávání
6. 3. 2006 0x 23513x
Elektromagnetismus
Scénář 4 - 6 vyučovacích hodin na téma elektromagnetismus
Základní vzdělávání
6. 3. 2006 0x 33071x
Měření délky
Scénáře dvou vyučovacích hodin psané formou rozhovoru učitele se žáky.
Základní vzdělávání Spomocník
2. 3. 2006 0x 2815x
Jak chápeme smysl elektronického sdělení?
Informace o výzkumu Justina Krugera z New York University a Nicholase Epleye z University of Chicago publikovaném v americkém časopise Journal of Personality and Social Psychology.
Zobrazeno 12 z 9409 položek