Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (9429)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 9429 položek
Základní vzdělávání Spomocník
25. 4. 2006 0x 2416x
Studenti přiznávají, že opisují
Zpráva o výsledcích výzkumu britského portálu The Times Higher Education Supplement, jež se zabýval opisováním a nedodržováním autorských práv na internetu.
Předškolní vzdělávání
24. 4. 2006 0x 35453x
Cvičíme, aneb program pohybových aktivit
<b>Charakteristika a cíle integrovaného bloku:</b> Tento program je přirozenou součástí celoročního projektu "Kdo jsem a co dělám". Hlavním cílem pohybového programu je především zařazení různorodých…
Základní vzdělávání
24. 4. 2006 0x 33419x
Komunikační a slohová výchova - náměty, nápady a inspirace
Návod na procvičení dialogu pro běžné komunikační příležitost, práci s literárními dialogy a procvičení psaní dialogů.
Základní vzdělávání Spomocník
24. 4. 2006 0x 3484x
Google digitalizuje staré filmy
Google se po dohodě s americkým Národním archivem rozhodl zveřejnit na svých stránkách existující videozáznamy významných historických událostí.
Speciální vzdělávání
20. 4. 2006 0x 15694x
Altíkův slovník
Altíkův slovník je multimediální výukový software, který sjednocuje systémy alternativní a augmentativní komunikace (AAK) a slouží jako komplexní nástroj pro usnadnění výuky žáků s kombinovaným…
Základní vzdělávání
20. 4. 2006 0x 6177x
Národní projekt Brána jazyků
Článek podává stručnou informaci o projektech zaměřených na rozvoj jazykových a metodických kompetencí pedagogických a odborných pracovníků ve školství, především na projekt Brána jazyků.
Předškolní vzdělávání
19. 4. 2006 0x 114303x
Vesmír
Motivací tohoto projektu byl velký zájem dětí o dané téma, hledání a kladení otázek, prohlížení encyklopedií, dětská zvídavost, touha poznat neznámé věci a prostředí.
Gymnaziální vzdělávání
19. 4. 2006 0x 13852x
Inspirace k realizaci průřezového tématu Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - tematický okruh <i>Globalizační a rozvojové procesy</i>
Text představuje jednu z možností, jak do výuky zařadit tematický okruh <i>Globalizační a rozvojové procesy</i>, který tvoří část průřezového tématu <i>Výchova k myšlení v evropských a globálních…
Předškolní vzdělávání
18. 4. 2006 0x 24775x
Domlouváme se na pravidlech aneb Vytvoření souboru pravidel a dohod jako základního předpokladu úspěšné socializace dítěte
Článek se zabývá tvorbou pravidel v mateřských školách, jejich významem. Uvádí konkrétní příklady pojetí pravidel ve dvou mateřských školách.,
Základní vzdělávání
18. 4. 2006 0x 47729x
Vzdělávací systém v Rusku
Autorka se v příspěvku věnuje školské reformě probíhající v současné době v Rusku. Druhou část tvoří srovnání ruského a českého kurikula.
Předškolní vzdělávání
18. 4. 2006 0x 38096x
Projekt
<b>Charakteristika a cíle integrovaného bloku:</b> Námět projektu vychází z témat ŠVP (Veselý Masopust) a zároveň z předcházejícího bloku v TVP ("Kdo, co, čím aneb práce dospělých"). Děti se…
Základní vzdělávání Spomocník
17. 4. 2006 0x 5643x
Táboráky v kyberprostoru
Profil známého amerického futurologa Davida Thornburga, a jeho nedávno vyšlé knihy „Táboráky v kyberprostoru: průvodce výukou v prostředí Webu".
Zobrazeno 12 z 9429 položek