Metodický portál / Odborné články

Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (8841)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 8841 položek
Předškolní vzdělávání
13. 8. 2004 0x 15474x
Poznáváme své okolí na kole
Projekt vychází z praktických zkušeností dětí, využívá jejich zvídavost, probouzí v nich chuť dívat se kolem sebe a…
Předškolní vzdělávání
12. 8. 2004 0x 18143x
My, děti, a naše práva
<b>Charakteristika a cíle integrovaného bloku:</b> Cílem ŠVP je vytvořit u dětí základní povědomí o vlastních právech.…
Předškolní vzdělávání
7. 8. 2004 0x 40599x
Držíme masopust
<b>Charakteristika a cíle integrovaného bloku:</b> Celý projekt se nese v duchu humoru a vtipu. Cílem je seznámit děti…
Základní vzdělávání
4. 8. 2004 0x 24620x
Pojetí Výtvarné výchovy v rámci vzdělávací oblasti Umění a kultura
Pojetí výtvarné výchovy, proměna vzdělávacího obsahu, doporučení pro rozpracování učiva do osnov školního vzdělávacího…
Základní vzdělávání
4. 8. 2004 0x 14709x
Společný evropský referenční rámec pro jazyky a Cizí jazyk v RVP ZV
Text objasňuje vztah <i>Společného evropského referenčního rámce pro jazyky</i> a pojetí vzdělávacího oboru cizí jazyky…
Základní vzdělávání
4. 8. 2004 0x 24164x
Vzdělávací oblast Člověk a svět práce v rámci RVP ZV
Průvodce pojetím vzdělávací oblasti Člověk a svět práce v RVP ZV
Základní vzdělávání
3. 8. 2004 0x 10050x
Ke koncepci vzdělávacího oboru Fyzika v RVP ZV
Materiál shrnuje postavení, pojetí, metody a obsah vzdělávacího oboru Fyzika v RVP ZV. Tento obor je chápán jako…
Základní vzdělávání
3. 8. 2004 0x 9534x
Pojetí vzdělávací oblasti ICT v RVP ZV
Cílem školního vzdělávání v oblasti informačních a komunikačních technologií je integrace počítačové a funkční…
Předškolní vzdělávání
3. 8. 2004 0x 8196x
Doporučení Rec(2002)8 komise ministrů členským zemím o denní péči o dítě
Rada Evropy vydala doporučení, k denní péči o dítě, které zahrnuje strukturu možných forem péče, dále obecné principy,…
Základní vzdělávání
3. 8. 2004 0x 14374x
Postavení hudební výchovy v RVP ZV a její metodologická východiska
Autor se v příspěvku věnuje problematice postavení hudební výchovy v RVP ZV. Hudební výchova by měla plnit estetické,…
Základní vzdělávání
29. 7. 2004 0x 14783x
Pojetí oboru Český jazyk a literatura v RVP ZV
Materiál podává přehled o pojetí a postavení oboru Český jazyk a literatura v RVP ZV. Vzdělávací obsah oboru je…
Základní vzdělávání
29. 7. 2004 0x 26357x
Plánování Multikulturní výchovy v ŠVP
Materiál shrnuje práci vzdělavatelů, učitelů a ředitelů škol, kteří se zabývají vývojem školních vzdělávacích programů.…
Zobrazeno 12 z 8841 položek