Metodický portál / Odborné články

Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (8847)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 8847 položek
Základní vzdělávání
1. 9. 2004 0x 12263x
Začlenění problematiky zdraví do základního vzdělávání - poznámky nejen ke vzdělávací oblasti Člověk a zdraví
Problematika lidského zdraví je nezbytnou součástí základního vzdělávání. Aby pedagogové věděli, na co mají v základním…
Základní vzdělávání
1. 9. 2004 0x 13188x
Ke koncepci vzdělávacího oboru Zeměpis (Geografie) v RVP ZV
Článek obsahuje přiblížení koncepce oboru v RVP ZV.
Základní vzdělávání
31. 8. 2004 0x 14356x
Jazykové vzdělávání a Evropská unie
V kontextu Lisabonské strategie je jazykové vzdělávání jednou z priorit. Článek informuje o jazykové politice EU a <i…
Základní vzdělávání
31. 8. 2004 0x 10308x
Realizace jazykové politiky EU v ČR
Česká republika byla mezi prvními evropskými zeměmi, které začaly uplatňovat principy Společného evropského…
Základní vzdělávání
31. 8. 2004 0x 7859x
Pracovní činnost skupiny G: Otevřený prostor vzdělávání a aktivní občanství
Článek seznamuje s výsledky pracovní skupiny G zabývající se problematikou aktivního občanství ve vzdělávání a s…
Gymnaziální vzdělávání
30. 8. 2004 0x 9770x
Rámcový vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání zpracovali
Seznam autorů RVP GV.
Gymnaziální vzdělávání
30. 8. 2004 0x 9818x
Podkladová literatura
Podkladová literatura
Předškolní vzdělávání
23. 8. 2004 0x 11433x
Kurikulum pro mateřskou školu - Švédsko
Příspěvek obsahuje zkrácenou verzi překladu vzdělávacího programu mateřských škol ve Švédsku, vydaného v roce 1998.…
Předškolní vzdělávání
20. 8. 2004 0x 29904x
Jsme kamarádi
Přiměřeným a přitažlivým způsobem vytvořit základní pravidla vzájemných vztahů, chování a komunikace, která budou…
Předškolní vzdělávání
19. 8. 2004 0x 24074x
Předškolní výchova a vzdělávání a její další vývoj v České republice v mezinárodním kontextu
Cílem mezinárodního projektu OECD bylo zachytit současný stav a perspektivu předškolní výchovy a vzdělávání v členských…
Předškolní vzdělávání
19. 8. 2004 0x 11849x
Hlavní kritéria předškolního vzdělávání podle mezinárodní standardní klasifikace vzdělávání ISCED 1997
Příspěvek pojmenovává hlavní kritéria, která mají být splněna, pokud má být program kvalifikován jako standardní…
Předškolní vzdělávání
19. 8. 2004 0x 14381x
Principy předškolního kurikula, na kterých je postaven RVP PV
•Předškolní kurikulum (formulované prostřednictvím RVP PV) je velmi obecné, protože jen tak může být dynamické a dávat…
Zobrazeno 12 z 8847 položek