Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (89)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 89 položek
Předškolní vzdělávání
6. 3. 2009 0x 14579x
Praha – naše město
Integrovaný blok zaměřený na vytvoření povědomí o městě, ve kterém děti žijí, podpora vlastenectví a vztahu k národnímu bohatství a kultuře.
Předškolní vzdělávání
5. 2. 2009 0x 11605x
Kostky
Náměty na využití „kostky“ v denní nabídce činností v MŠ.
Předškolní vzdělávání
4. 2. 2009 0x 7381x
Plavání a otužování dětí
Stručný příspěvek poskytuje informace o obohacení vzdělávacího procesu v mateřské škole organizováním předplaveckého výcviku a návštěvy sauny. Zdůrazněn je přínos této aktivity pro rozvoj…
Předškolní vzdělávání
23. 1. 2009 0x 10747x
Všudybyl na cestách
Cílem projektu je poznávat okolí svého bydliště, seznamovat se s místem a prostředím, ve kterém žije a vytvářet si k němu pozitivní vztah.
Předškolní vzdělávání
4. 12. 2008 0x 38303x
Dopravní prostředky
Bezpečnost v dopravních prostředcích je ukázka z projektu zaměřeného na seznámení dětí s dopravní výchovou. Děti se každodenně stávají účastníky silničního provozu. Pro jejich bezpečnost je důležité…
Předškolní vzdělávání
4. 12. 2008 0x 28741x
Hrajeme si na piráty
Příspěvek zahrnuje soubor her a tvůrčích činností tematicky propojených s blížícími se prázdninami. Prostřednictvím těchto aktivit lze rozvíjet pocit sounáležitosti se skupinou (dětí i rodičů) a…
Předškolní vzdělávání
3. 12. 2008 0x 24544x
Poznávám místo, kde bydlím
Tematický blok je plánem aktivit, přibližuje dětem pojem domov v širším slova smyslu. Děti se seznamují prostřednictvím aktivit s místem, kde bydlí, ale i s prostředím, ve kterém žijí různí…
Předškolní vzdělávání
20. 11. 2008 0x 34809x
Lísteček mi na dlaň spad
Příspěvek se vztahuje k tematice podzimu. Děti se seznamují s tímto ročním obdobím, lidovými tradicemi a pranostikami, které zachycují ilustrace Josefa Lady.
Předškolní vzdělávání
3. 10. 2008 0x 34284x
Projekt Moře
Jak se žije u moře? A co se dá u moře dělat? Pojďte si to s námi vyzkoušet…
Předškolní vzdělávání
19. 9. 2007 0x 21899x
Tintili vantili
<b>Charakteristika integrovaného bloku:</b> Vzdělávací blok je zaměřen na přiblížení života námořníků a cestovatelů. Nabízí činnosti pohybové, jazykové, dramatické, výtvarné, literární a hudební.…
Předškolní vzdělávání
14. 9. 2007 0x 10818x
Můj kamarád tma
<b>Charakteristika:</b> Námět na usnadnění odstraňování strachu ze tmy, prostorová orientace, orientace v prostoru prostřednictvím smyslů, vztah k handicapovaným lidem.<br /> <b>Očekávané výstupy:<…
Předškolní vzdělávání
29. 6. 2007 0x 18853x
Krok za krokem gymnastikou (cvičení s lavičkou)
Program metodických řad s názvem "Cvičíme aneb Krok za krokem gymnastikou" je zaměřen na rozvoj pohybových dovedností dítěte předškolního věku. Obsah této i následných metodických řad pomáhá…
Zobrazeno 12 z 89 položek