Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (77)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 77 položek
Základní vzdělávání
4. 9. 2009 0x 13438x
Jak se vyvinuly jazyky
Skupinka žáků představuje národ usazený v kotlině. Seznámí se s reáliemi a jazykem daného národa. Poznávají rozrůznění jazyků, odlišnost novotvarů daných územním uspořádáním a pracují se slovními…
Základní vzdělávání
19. 5. 2008 1x 66275x
Vyjmenovaná slova s interaktivní tabulí
Inspirace pro učitele začínající s interaktivní tabulí. Jak můžeme zábavnou formou seznámit žáky s vyjmenovanými slovy, rozvíjet jejich slovní zásobu a zároveň je vést k využití moderní technologie i…
Základní vzdělávání
1. 2. 2008 0x 22960x
Montessori: Náměty pro český jazyk
Příspěvek obsahuje několik zajímavých námětů na aktivity zaměřených na procvičování mluveného i písemného projevu. Žáci si těmito aktivitami osvojují dovednosti, jako je spolupráce s ostatními,…
Základní vzdělávání
24. 1. 2008 0x 31702x
Kreativní písemná cvičení
Příspěvek obsahuje několik zajímavých námětů na jednoduchá cvičení, která propojují jednotlivé složky českého jazyka, rozvíjí slovní zásobu, procvičují jednotlivé slohové útvary, objasňují…
Základní vzdělávání
23. 1. 2008 0x 11186x
Cvičení k rozvoji orientace
Příspěvek obsahuje náměty na několik zajímavých her pro rozvoj smyslového vnímání. Hry jsou zaměřené na sluchovou, zrakovou a hmatovou orientaci.
Základní vzdělávání
23. 1. 2008 0x 13337x
Cvičení k rozvoji obraznosti
Příspěvek obsahuje dva náměty na aktivity zaměřené na rozvoj obraznosti ve vyučovacích hodinách českého jazyka, při kterých si žáci zároveň procvičují slohové útvary. Součástí příspěvku je také…
Základní vzdělávání
23. 1. 2008 0x 33265x
Řečová a komunikační cvičení
Příspěvek obsahuje několik zajímavých námětů, jak formou krátkých motivačních her procvičovat jednotlivé slohové útvary a prohlubovat u žáků řečové a komunikační dovednosti.
Základní vzdělávání
4. 9. 2007 0x 22097x
Využití knoflíků na 1. stupni ZŠ
Popis souborů témat, který navrhuje využití běžných knoflíků jako názorných pomůcek při edukaci žáků 2. ročníku ZŠ.
Základní vzdělávání
20. 6. 2007 0x 20015x
Pohybem k většímu zájmu o český jazyk
Příspěvek se věnuje využití tělesného pohybu v hodinách českého jazyka způsobem, který žákům umožní se v rámci výuky protáhnout, projít a částečně odreagovat, přičemž se vzdělávací proces nepřeruší.…
Základní vzdělávání
31. 5. 2007 0x 13433x
Pracovní sešit pro žáky prvních tříd
Ucelený soubor aktivit pro žáky prvních tříd
Základní vzdělávání
7. 5. 2007 0x 17928x
Hra s písmeny
Tvořivé hraní s písmeny, stavbou a skládáním slov.
Základní vzdělávání
20. 4. 2007 0x 21063x
Vyjmenovaná slova
Soubor pracovních listů, které učitel využije při vysvětlování významů některých vyjmenovaných slov.
Zobrazeno 12 z 77 položek