Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (76)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 76 položek
Základní vzdělávání
19. 5. 2008 1x 60983x
Vyjmenovaná slova s interaktivní tabulí
Inspirace pro učitele začínající s interaktivní tabulí. Jak můžeme zábavnou formou seznámit žáky s vyjmenovanými slovy, rozvíjet jejich slovní zásobu a zároveň je vést k využití moderní technologie i…
Základní vzdělávání
1. 2. 2008 0x 20207x
Montessori: Náměty pro český jazyk
Příspěvek obsahuje několik zajímavých námětů na aktivity zaměřených na procvičování mluveného i písemného projevu. Žáci si těmito aktivitami osvojují dovednosti, jako je spolupráce s ostatními,…
Základní vzdělávání
24. 1. 2008 0x 27857x
Kreativní písemná cvičení
Příspěvek obsahuje několik zajímavých námětů na jednoduchá cvičení, která propojují jednotlivé složky českého jazyka, rozvíjí slovní zásobu, procvičují jednotlivé slohové útvary, objasňují…
Základní vzdělávání
23. 1. 2008 0x 8874x
Cvičení k rozvoji orientace
Příspěvek obsahuje náměty na několik zajímavých her pro rozvoj smyslového vnímání. Hry jsou zaměřené na sluchovou, zrakovou a hmatovou orientaci.
Základní vzdělávání
23. 1. 2008 0x 10594x
Cvičení k rozvoji obraznosti
Příspěvek obsahuje dva náměty na aktivity zaměřené na rozvoj obraznosti ve vyučovacích hodinách českého jazyka, při kterých si žáci zároveň procvičují slohové útvary. Součástí příspěvku je také…
Základní vzdělávání
23. 1. 2008 0x 29633x
Řečová a komunikační cvičení
Příspěvek obsahuje několik zajímavých námětů, jak formou krátkých motivačních her procvičovat jednotlivé slohové útvary a prohlubovat u žáků řečové a komunikační dovednosti.
Základní vzdělávání
4. 9. 2007 0x 19744x
Využití knoflíků na 1. stupni ZŠ
Popis souborů témat, který navrhuje využití běžných knoflíků jako názorných pomůcek při edukaci žáků 2. ročníku ZŠ.
Základní vzdělávání
20. 6. 2007 0x 16440x
Pohybem k většímu zájmu o český jazyk
Příspěvek se věnuje využití tělesného pohybu v hodinách českého jazyka způsobem, který žákům umožní se v rámci výuky protáhnout, projít a částečně odreagovat, přičemž se vzdělávací proces nepřeruší.…
Základní vzdělávání
31. 5. 2007 0x 12384x
Pracovní sešit pro žáky prvních tříd
Ucelený soubor aktivit pro žáky prvních tříd
Základní vzdělávání
7. 5. 2007 0x 15318x
Hra s písmeny
Tvořivé hraní s písmeny, stavbou a skládáním slov.
Základní vzdělávání
20. 4. 2007 0x 18634x
Vyjmenovaná slova
Soubor pracovních listů, které učitel využije při vysvětlování významů některých vyjmenovaných slov.
Základní vzdělávání
12. 3. 2007 0x 94755x
Slova nadřazená, podřazená a souřadná
Jak s žáky procvičovat novou učební látku - slova nadřazená, podřazená a souřadná.
Zobrazeno 12 z 76 položek