Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (57)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 57 položek
Základní vzdělávání
25. 3. 2008 0x 11488x
Drobná relaxační etuda
Příspěvek popisuje relaxační aktivity, které mohou pomoci odstranit únavu žáků, zvýšit jejich koncentraci, pozitivně žáky naladit, odlehčit atmosféru ve třídě apod.
Základní vzdělávání
24. 1. 2008 0x 20924x
Lidské tělo
Příspěvek popisuje možnost, jak s žáky procvičovat pojmenovávání částí lidského těla i výrazů obličeje a změn pocitů a nálad.
Základní vzdělávání
24. 1. 2008 0x 17472x
Moje tělo
Příspěvek je zaměřen na procvičení názvosloví lidského těla a na posílení schopnosti vyhledávat informace v odborné literatuře. Aktivity se účastní i žáci – cizinci.
Základní vzdělávání
14. 9. 2007 0x 16743x
Pyramida zdravé výživy
Žáci se seznámí s pojmem Pyramida výživy a pochopí její význam.
Základní vzdělávání
29. 8. 2007 0x 12757x
Jak moc se v průběhu dne pohybuješ?
Vlastní sledování pohybového režimu v průběhu týdne s následným vyhodnocením a intervencí do vlastního pohybového režimu.
Základní vzdělávání
14. 3. 2007 0x 10743x
Od pramene ku prameni
Projektový den na 1. stupni ZŠ, který se věnuje znalostem a dovednostem ze vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět formou soutěže. V projektu se realizují mezipředmětové vztahy, je zde zakomponováno PT…
Základní vzdělávání
15. 2. 2007 0x 16593x
Projekt Den duševního zdraví
Celoškolní projekt konaný v říjnu k Mezinárodnímu dni duševního zdraví (netradiční výuka, besedy o duševním zdraví, celoškolní anketa a výtvarná soutěž).
Základní vzdělávání
9. 2. 2007 0x 20213x
Podzimní celoškolní ekologický projekt
Jednodenní výukový projekt zaměřený na pozitivní vztah dětí k životnímu prostředí a k vlastnímu zdraví. Smyslem projektu je rovněž prohloubení vztahů mezi žáky navzájem a mezi žáky a učiteli. Projekt…
Základní vzdělávání
19. 10. 2005 0x 17678x
Naše tělo - pracovní sešit pro 3. ročník
Pracovní sešit netradičních úloh zaměřených na tematický okruh Člověk a jeho zdraví pro žáky 3. ročníku ZŠ.
Zobrazeno 12 z 57 položek