Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (49)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 49 položek
Předškolní vzdělávání
27. 11. 2009 0x 19895x
Autobus
Obsahem příspěvku je téma vztahující se k autobusu. Využívá zájem dětí, zejména chlapců, o tuto problematiku k rozvoji poznávacích, kooperativních a sociálních dovedností. Téma bylo součástí projektu…
Předškolní vzdělávání
21. 10. 2009 1x 114214x
Jaro už se probouzí
Vzdělávací blok si klade za cíl seznámit děti s probíhajícími změnami přírody, s přicházejícím jarem, oslavami Velikonoc, lidovými zvyky a tradicemi jara.
Předškolní vzdělávání
19. 7. 2009 0x 8658x
Poznáváme historii
Integrovaný blok směřuje ke zprostředkování prožitků dětí pomocí kulturních a uměleckých podnětů. Nabídka činností umožní vytvořit základy elementárních znalostí dětí o historii města.
Předškolní vzdělávání
19. 3. 2009 0x 16708x
Jablíčkové posezení
Netradiční podzimní den v MŠ určený pro rodiče s dětmi. Den plný her a různorodých činností, prostřednictvím kterých se děti seznamují s lidovými zvyky spojenými s přicházející zimou.
Předškolní vzdělávání
26. 2. 2009 0x 16999x
Medvědi
Cílem projektu je osvojit si elementární poznatky z živočišné říše. Činnosti jsou inspirovány životem medvěda hnědého.
Předškolní vzdělávání
31. 1. 2009 0x 17462x
Staráme se o zvířátka
Cílem programu je učit děti správně pečovat o zvířata, posílit jejich vztah ke zvířatům, snažit se porozumět zvířecí řeči (náladě, výrazům).
Předškolní vzdělávání
23. 1. 2009 0x 10948x
Všudybyl na cestách
Cílem projektu je poznávat okolí svého bydliště, seznamovat se s místem a prostředím, ve kterém žije a vytvářet si k němu pozitivní vztah.
Předškolní vzdělávání
10. 1. 2009 0x 39984x
V lese
Děti hrou poznávají les, a tak si vytvářejí citlivý vztah k přírodě. Motivací se pro děti stala pohádka „Budka“. Děti se učí přírodu chránit, vnímat ji všemi smysly a uvědomovat si možná nebezpečích…
Předškolní vzdělávání
9. 1. 2009 0x 75406x
Letem světem s písničkou
Cílem tématu je především seznámit děti prostřednictvím písní s jednotlivými kontinenty na zeměkouli. Tato aktivita je doplněna o mnoho dalších zajímavých činností (např. práce s mapou a globem,…
Předškolní vzdělávání
20. 11. 2008 0x 40526x
Stromy a listy
Poznávání podzimní přírody při vycházkách do blízkého lesa, informace získané od pedagoga si děti ověřují v encyklopediích, nově získané poznatky využívají při experimentech.
Předškolní vzdělávání
5. 11. 2008 0x 40475x
Barvy podzimu
Článek je inspirován specifikou ročního období – podzimu. Nabízí vhodné relaxační chvilky, ve kterých se děti nejen seznámí s charakteristickými rysy podzimu, ale prostřednictvím cvičení si uvědomí…
Předškolní vzdělávání
31. 10. 2008 0x 24457x
Výpravy do přírody
Projekt zaměřený na pozitivní vztah dětí k prostředí, ve kterém vyrůstají.
Zobrazeno 12 z 49 položek