Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (55)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 55 položek
Základní vzdělávání
1. 1. 2009 0x 14320x
Kresby terezínských dětí
Aktivita pomáhá pochopit, z jaké potřeby a v jakých podmínkách vznikaly kresby terezínských dětí a co svým autorům přinášely. Žáci se zamýšlejí nad životem dětí v Terezíně a srovnávají jej s…
Základní vzdělávání
9. 12. 2008 0x 9109x
Dokumenty ve výuce: První projev Klementa Gottwalda v parlamentu
Žáci pracují s dokumentem, který znamenal přelom ve vývoji Komunistické strany Československa. Žáci vyhledávají informace v textu, učí se vnímat nejen stránku obsahovou, ale také jazykovou.
Gymnaziální vzdělávání
1. 12. 2008 0x 15807x
Myšlenková mapa druhé světové války
Myšlenková mapa umožňuje žákům strukturovat složitý problém období druhé světové války. Srozumitelně a co nejnázorněji řetězí stěžejní informace a pojmy. Usnadňuje zapamatování a ukotvení období…
Základní vzdělávání
10. 10. 2008 0x 8113x
Projektové dny modelového regionu
Během dvoudenního semináře získají žáci komplexní přehled o modelovém regionu. Počínaje přírodními podmínkami, přes historické události, které měly vliv na další socioekonomický vývoj regionu, až po…
Základní vzdělávání
26. 9. 2008 0x 7681x
Cena za II. světovou válku v Evropě
Žáci vytvářejí tabulky a grafy na základě údajů zjištěných z textů o II. světové válce z různých médií. Žáci získají vědomosti o vyvražděných obcích, koncentračních táborech a lidských a…
Základní vzdělávání
25. 9. 2008 0x 16508x
Úvod do problematiky lidských práv
Příprava vyučovacího bloku (2 – 3 hod.), jehož cílem je seznámit žáky s Všeobecnou deklarací lidských práv prostřednictvím aktivit osobnostní a sociální výchovy a aktivizačních výukových metod.
Základní vzdělávání
17. 7. 2008 0x 10760x
Dokumenty ve výuce: Projev R. Heydricha 2. října 1941 v Černínském paláci v Praze
Žáci pracují s dokumentem z průběhu druhé světové války. Jednak vyhledávají informace v textu, jednak se orientují v širších souvislostech.
Základní vzdělávání
17. 6. 2008 1x 8599x
Dokumenty k výuce: Stalinův projev na přehlídce 7. 11. 1941
Žáci pracují s dokumentem z průběhu druhé světové války. Jednak vyhledávají informace v textu, jednak se orientují v širších souvislostech. Učí se vnímat nejen stránku obsahovou, ale také jazykovou.
Základní vzdělávání
16. 6. 2008 0x 9747x
Dokumenty k výuce: Provolání Národního výboru ke vzniku Československa
Práce s dokumentem, který znamenal počátek Československa, vede žáky k vyhledávání informací v textu i k orientaci v širších souvislostech, učí je vnímat nejen stránku obsahovou, ale také jazykovou.
Základní vzdělávání
13. 6. 2008 0x 7392x
Dokumenty k výuce: Dva tisíce slov
Žáci pracují s dokumentem, který znamenal přelom v událostech roku 1968, neboť na rozdíl od Akčního programu překračuje rámec Komunistické strany a vybízí k občanské aktivitě. Žáci vyhledávají…
Základní vzdělávání
15. 5. 2008 0x 9847x
20 otázek k Agresi Německa, Itálie a Japonska za II. světové války
Žáci získají nové a trvalejší vědomosti z období II. světové války aktivní formou. Aktivita oživí výuku při získávání nových informací prací ve skupinách.
Základní vzdělávání
11. 4. 2008 0x 7388x
Historická studie: Opozice ve Výmarské republice (obrazy George Grosze)
V této aktivitě zkoumají žáci některé výtvarné práce německých autorů výmarského období, především obraz Agitátor George Grosze, a pokouší se je interpretovat, aby tak hlouběji pochopili politické,…
Zobrazeno 12 z 55 položek