Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (43)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 43 položek
Odborné vzdělávání Spomocník
23. 12. 2010 0x 9496x
Úvod do studia chemie
Jedná se o první díl seriálu článku Motivace žáků ve výuce chemie SOŠ pomocí úloh z běžného života. Článek obsahuje zadání kratší verze úlohy č. 1 a zadání širší verze úlohy č. 2 včetně uvedení…
Odborné vzdělávání Spomocník
23. 12. 2010 1x 11242x
Motivace žáků ve výuce chemie SOŠ pomocí úloh z běžného života
Pro žáky středních odborných netechnických škol je chemie předmětem s menší hodinovou dotací a žáci mu nevěnují patřičnou pozornost. Jak je pozitivně motivovat a zajistit, aby výuka byla efektivní a…
Odborné vzdělávání Spomocník
16. 12. 2009 0x 19669x
Nonverbální komunikace
Nonverbální komunikace je samostatné téma vyučování českého jazyka a literatury. Využívá se i v ostatních předmětech, je součástí aktivit školní preventivní strategie opírající se o metody pedagogiky…
Odborné vzdělávání Spomocník
15. 9. 2009 0x 13985x
Hrajeme si na básníky
Popis ukázkové hodiny – 3. ročník SŠ, tematický celek: poezie přelomu století. Studenti hravou formou pochopí princip metafory. Tím rozvíjejí klíčové kompetence poznávací, kompetence k řešení…
Odborné vzdělávání Spomocník
11. 9. 2009 0x 8912x
Využití audiovizuální techniky a informačních technologií ve výuce cizího jazyka
Příklad dobré praxe je ukázkou využití audiovizuální techniky, informačních technologií a dalších informačních zdrojů v hodině anglického jazyka, při níž žáci prvního ročníku vyhledávají, rozšiřují a…
Odborné vzdělávání Spomocník
10. 9. 2009 0x 8856x
Výchova ke zdraví a zdravý způsob života v hodinách občanské nauky
Příkladem dobré praxe je ukázka „využití zdravého způsobu života a výchovy ke zdraví“ v hodinách občanské nauky, při níž žáci 1. ročníku společně uvažují o režimu svého dne, o způsobech a metodách…
Odborné vzdělávání Spomocník
25. 8. 2009 0x 13143x
Slovosled anglické věty
V příkladu dobré praxe jsou pravidla pro správné pořadí větných členů v anglické oznamovací větě vysvětlena prostřednictvím vizuálních pomůcek s využitím přirozené hravosti a fantazie žáků. Spojení…
Zobrazeno 12 z 43 položek