Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (62)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 62 položek
Předškolní vzdělávání
8. 6. 2011 1x 58473x
Potkali se... aneb tři mudrci na cestě
Příspěvek netradičním způsobem seznamuje děti se svátkem Tří králů s důrazem na prohlubování vzájemných mezilidských vztahů, komunikace a empatie. Je určen dětem ve věku 4–6 let, jeho realizace trvá…
Předškolní vzdělávání
19. 5. 2011 0x 14907x
In-line bruslení ve školce
V naší školce jsme vyzkoušeli výuku in-line bruslení u kategorie tří- až čtyřletých dětí. Děti byly nově nabytými dovednostmi nadšené a bruslení je velice bavilo. Rodiče byli překvapeni, jak rychle…
Předškolní vzdělávání
5. 5. 2011 0x 19454x
Opička GOGO
Článek nabízí inspiraci pro učitelky v mateřských školách při práci s projektovou metodou.
Předškolní vzdělávání
26. 4. 2011 0x 55555x
Pohádka O dvanácti měsíčkách aneb Zima kolem nás
Prostřednictvím následujícího bloku se děti seznámí s obsahem pohádky O dvanácti měsíčkách a díky doplňujícím činnostem poznají jednotlivá roční období. Další navazující činnosti vycházejí z ročního…
Předškolní vzdělávání
15. 4. 2011 1x 83031x
Jak jsme slavili masopust
Tento příspěvek vznikl v únoru s cílem seznámit děti s lidovými tradicemi v období masopustu, společně prožít radost a veselí. Motivuje děti k rozvíjení myšlení, zručnosti, tvořivosti i fantazii při…
Předškolní vzdělávání
8. 4. 2011 0x 45510x
Masopust – fašank
Příspěvek je určen pro znovuobjevení tradic a zároveň osvětlení zvyku, který se objevuje jednotlivých částech jižní Moravy. Děti se tak mohou seznámit se konkrétními znaky, které vnesly sílu a význam…
Předškolní vzdělávání
17. 3. 2011 3x 46098x
Lesní pohádky
Škola v přírodě, zaměřená na ekologii, rozvoj fyzické i psychické zdatnosti dětí a historii naší země.
Předškolní vzdělávání
15. 3. 2011 0x 21496x
Školička pro maláčky
Program, jehož cílem je usnadnit adaptaci dítěte při vstupu do mateřské školy. Rodičům umožňuje poznat styl výchovně-vzdělávací práce MŠ.
Předškolní vzdělávání
8. 2. 2011 2x 35422x
4. „Justýna a stolování“
Další část projektu "Justýna a slušné chování" je zaměřena na stolování. Vede děti nejen k vytváření správných návyků při společném jídle, ale i k dodržování hygieny. Děti získávají poznatky i o…
Předškolní vzdělávání
17. 12. 2010 0x 21651x
Rozvíjíme empatii u dětí předškolního věku
Cílem celku je rozvíjet empatii a prosociální chování, podpořit u dětí uvědomování si vlastních emocí a jejich vyjadřování. Celek napomáhá rozvoji vztahů ve skupině a rozvoji emocionálního cítění,…
Předškolní vzdělávání
7. 12. 2010 0x 63878x
O ukopnuté houbě
Tematický celek vycházející ze stejnojmenné pohádky vede k utváření povědomí o nutnosti ochrany životního prostředí a nutnosti zodpovědného chování vůči našemu okolí, lidem i věcem. Pomáhá dětem…
Předškolní vzdělávání
9. 8. 2010 1x 32983x
Dramatická výchova v MŠ – II. část
Dramatická výchova v MŠ je jedním z prostředků, který napomáhá uplatňovat základní požadavky edukačního prostředí mateřské školy, a to vzhledem k Rámcovému vzdělávacímu programu pro předškolní…
Zobrazeno 12 z 62 položek