Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (39)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 39 položek
Základní vzdělávání
6. 3. 2012 2x 14145x
Jídlověda: Ovoce a zelenina
Zdravý životní styl s důrazem na zdravou výživu patří k základním dovednostem každého jednotlivce a hraje zásadní roli v prevenci i terapii naprosté většiny dnes běžných onemocnění. Výuka těchto…
Základní vzdělávání
2. 3. 2012 0x 8399x
Jídlověda: Výživová doporučení
Zdravý životní styl s důrazem na zdravou výživu patří k základním dovednostem každého jednotlivce a hraje zásadní roli v prevenci i terapii naprosté většiny dnes běžných onemocnění. Výuka těchto…
Základní vzdělávání
14. 6. 2011 0x 19920x
Nácvik asertivního chování na pozadí psychologické interpretace kresby.
Pohybová hra barev „Najdi a dotkni se“, psychologický test barev, interpretace kresby, extrovert či introvert, seznámení s pojmem asertivita, řešení modelových situací s využitím asertivního chování,…
Základní vzdělávání
17. 5. 2011 0x 10128x
Chodec v dopravních situacích
V rámci této hry žáci prokazují získané znalosti z oblasti dopravní výchovy. Provádějí hodnocení dopravních situací a sebehodnocení, pracují s chybou. Upevňují dosavadní znalosti z dopravní výchovy.…
Základní vzdělávání
28. 3. 2011 0x 6735x
Didaktická hra – Pravda–lež
Žáci si zábavnou formou upevní znalosti z oblasti hygienických a režimových návyků.
Základní vzdělávání
15. 1. 2010 0x 16294x
Chování v krizových situacích
Námět pro náplň dne s integrovanou výukou, kde žáci procvičí poskytnutí první pomoci, chování v krizových situacích, řešení problémových úkolů. Den byl realizovaný v rámci pobytu ve škole v přírodě.
Základní vzdělávání
12. 8. 2009 0x 13896x
Naše zdraví
Žáci pracují s psaným textem „První pomoc“ a identifikují anglické „vetřelce“ (=slova, která do textu nepatří), zde ovoce. Objevují anglické výrazy pro ovoce, zdravý životní styl. V produktivním…
Základní vzdělávání
8. 7. 2009 0x 23471x
Lidské tělo
Žáci se učí poznávat části lidského těla.
Základní vzdělávání
1. 9. 2008 0x 10732x
Tmavomodrý svět aneb Jak „vidí“ svět nevidomí
Seznámení se světem nevidomých „zevnitř i zvenku“ – prožitek – jaké to je nevidět, jak jim můžeme pomoci. Hry a aktivity zaměřené na "osahání" prostředí všemi možnými smysly kromě zraku, v druhé půli…
Základní vzdělávání
24. 1. 2008 0x 20953x
Lidské tělo
Příspěvek popisuje možnost, jak s žáky procvičovat pojmenovávání částí lidského těla i výrazů obličeje a změn pocitů a nálad.
Základní vzdělávání
24. 1. 2008 0x 17491x
Moje tělo
Příspěvek je zaměřen na procvičení názvosloví lidského těla a na posílení schopnosti vyhledávat informace v odborné literatuře. Aktivity se účastní i žáci – cizinci.
Základní vzdělávání
14. 9. 2007 0x 16757x
Pyramida zdravé výživy
Žáci se seznámí s pojmem Pyramida výživy a pochopí její význam.
Zobrazeno 12 z 39 položek