Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (34)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 34 položek
Základní vzdělávání
6. 3. 2012 2x 14791x
Jídlověda: Ovoce a zelenina
Zdravý životní styl s důrazem na zdravou výživu patří k základním dovednostem každého jednotlivce a hraje zásadní roli v prevenci i terapii naprosté většiny dnes běžných onemocnění. Výuka těchto…
Základní vzdělávání
2. 3. 2012 0x 8899x
Jídlověda: Výživová doporučení
Zdravý životní styl s důrazem na zdravou výživu patří k základním dovednostem každého jednotlivce a hraje zásadní roli v prevenci i terapii naprosté většiny dnes běžných onemocnění. Výuka těchto…
Základní vzdělávání
28. 3. 2011 0x 7133x
Didaktická hra – Pravda–lež
Žáci si zábavnou formou upevní znalosti z oblasti hygienických a režimových návyků.
Základní vzdělávání
8. 7. 2009 0x 23802x
Lidské tělo
Žáci se učí poznávat části lidského těla.
Základní vzdělávání
24. 1. 2008 0x 21402x
Lidské tělo
Příspěvek popisuje možnost, jak s žáky procvičovat pojmenovávání částí lidského těla i výrazů obličeje a změn pocitů a nálad.
Základní vzdělávání
24. 1. 2008 0x 17875x
Moje tělo
Příspěvek je zaměřen na procvičení názvosloví lidského těla a na posílení schopnosti vyhledávat informace v odborné literatuře. Aktivity se účastní i žáci – cizinci.
Základní vzdělávání
14. 9. 2007 0x 17073x
Pyramida zdravé výživy
Žáci se seznámí s pojmem Pyramida výživy a pochopí její význam.
Základní vzdělávání
15. 2. 2007 0x 17371x
Projekt Den duševního zdraví
Celoškolní projekt konaný v říjnu k Mezinárodnímu dni duševního zdraví (netradiční výuka, besedy o duševním zdraví, celoškolní anketa a výtvarná soutěž).
Základní vzdělávání
9. 2. 2007 0x 20805x
Podzimní celoškolní ekologický projekt
Jednodenní výukový projekt zaměřený na pozitivní vztah dětí k životnímu prostředí a k vlastnímu zdraví. Smyslem projektu je rovněž prohloubení vztahů mezi žáky navzájem a mezi žáky a učiteli. Projekt…
Základní vzdělávání
19. 10. 2005 0x 17965x
Naše tělo - pracovní sešit pro 3. ročník
Pracovní sešit netradičních úloh zaměřených na tematický okruh Člověk a jeho zdraví pro žáky 3. ročníku ZŠ.
Zobrazeno 12 z 34 položek