Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (373)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 373 položek
Předškolní vzdělávání
19. 1. 2007 0x 86292x
Advent v mateřské škole
<b>Záměry integrovaného bloku:</b> Tento integrovaný blok vychází z celoročního plánu "Se skřítkem na výpravách za kamarády do Evropy", který vznikl v rámci programu Comenius 1 - Partnerství škol a…
Předškolní vzdělávání
17. 1. 2007 0x 15097x
Vánoční den ve školce (22. prosince)
Záměrem je, aby se děti učily podílet se na navození sváteční atmosféry, například přípravou slavnostně prostřeného stolu pro rodiče, zdobením stromečku, přípravou dekorace. Naším cílem je…
Předškolní vzdělávání
16. 1. 2007 0x 18398x
Vánoční těšení pro radost
Cílem tematického celku je především vytvoření dárečků pro rodiče. Současně s tím je naším záměrem probudit v dětech chuť obdarovávat lidi z blízkého okolí, rozvíjet dětskou jemnou motoriku a…
Předškolní vzdělávání
20. 12. 2006 0x 20811x
Učební plán školy v přírodě
Cílem je vést děti k lásce k domovu, přírodě, seznamování se s novým prostředím, vytváření zdravých životních návyků, upevňování tělesné zdatnosti, k podpoře kamarádství, toleranci, rozvoji…
Předškolní vzdělávání
15. 12. 2006 0x 77855x
Vánoce přicházejí
Předvánoční čas je dobou příprav a těšení na "Ježíška". Pro děti jsou vhodnou motivací k nejrůznějším činnostem a poznání.
Předškolní vzdělávání
29. 11. 2006 0x 39785x
Poznáváme stromy s panem Veveřákem
Po celý rok se v rámci tématu děti blíže seznamují s ekosystémem les. Za cíl jsem si stanovila vytvořit u dětí otevřený a odpovědný postoj k životnímu prostředí. Učit je vnímat přírodu, která je…
Předškolní vzdělávání
29. 11. 2006 0x 26177x
Projekty v práci mateřských škol aneb Rok s Písmenáčkem
<b>Charakteristika a cíle integrovaného bloku:</b> Projekt "Rok s Písmenáčkem aneb Celý rok se máme rádi" je rozpracován na dobu jednoho roku. Hlavní myšlenkou, která je pojítkem jednotlivých…
Předškolní vzdělávání
28. 11. 2006 0x 17732x
Vyprávění Datla Dalibora
V dětech se snažíme rozvíjet pocit sounáležitosti s přírodou a učíme je přírodu chránit. Tento integrovaný blok je součástí celoročního projektu "Cestičkou do lesa".
Předškolní vzdělávání
8. 11. 2006 0x 52784x
Rekreační zimní sporty
Příspěvek nabízí inspiraci k plánování ve třídě na základě výběru integrovaného bloku ze ŠVP. Učitelka zvolila ze ŠVP integrovaný blok s názvem "Rekreační zimní sporty", který směřuje k rozvoji…
Předškolní vzdělávání
19. 10. 2006 0x 12708x
Postýlky pro hračky
Cílem je pomocí hraček a odstřižků látek rozvíjet dětskou tvořivost, fantazii a schopnost dětí vyjadřovat své postoje a myšlenky pro druhé lidi srozumitelným způsobem a přispět k rozvoji sociální…
Předškolní vzdělávání
11. 7. 2006 0x 43012x
Olympijské hry
Motivací tohoto projektu bylo pořádání zimních olympijských her v Itálii. Děti měly možnost prostřednictvím přímého sledování televizních přenosů nebo ze záznamu na videu společně s rodiči nebo…
Předškolní vzdělávání
20. 6. 2006 0x 28246x
Podzimní les sovičky Jůly
V dětech se snažíme probouzet potřebu pobývat v podzimní přírodě, hledat její krásy a zákonitosti, učit je přírodu chránit, rozvíjet pocit sounáležitosti s přírodou, vnímat přírodu a její proměny…
Zobrazeno 12 z 373 položek