Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (292)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 292 položek
Základní vzdělávání
18. 1. 2007 0x 32816x
Přírodovědná pozorování a pokusy
Inspirace a návody na přírodovědná pozorování a pokusy v hodinách prvouky a přírodovědy.
Základní vzdělávání
5. 1. 2007 0x 8484x
České země v době Rakouska
Čtená dramatizace textu ukáže situaci 1. poloviny 18. století, zejména postavení nevolníků.
Základní vzdělávání
27. 12. 2006 0x 12844x
Dějiny jako hra
Pomocí příspěvku můžeme žákům přiblížit české země od pravěku až do dob nedávných, objasnit život v jednotlivých obdobích dějin naší země. Jedná se o motivační hru sloužící především ke zpestření…
Základní vzdělávání
18. 9. 2006 0x 12042x
Olomouc - srdce Hané
Vzdělávací program v Lanovém centru PROUD Olomouc pod názvem <i>Olomouc - srdce Hané</i> je zaměřený na poznání historických památek města Olomouce formou zážitkové pedagogiky.<br /> Program je…
Základní vzdělávání
4. 9. 2006 0x 17311x
Sbíráme starý papír
Sběrová soutěž zorganizovaná jako školní projekt na celý rok. Čím vším je možno vybavit naše žáky při takto připraveném projektu? Mohou se do tohoto projektu zapojit i rodiče? Jakým způsobem? A co…
Základní vzdělávání
10. 7. 2006 0x 13258x
Mentálně postižení mezi námi
Jde o aktivitu s využitím dokumentárního filmu, která pomáhá odtabuizovat téma mentálně postižených i jinak handicapovaných lidí, kteří žijí vedle nás. Žáci mají možnost si janěji uvědomit, že o…
Základní vzdělávání
22. 6. 2006 0x 16695x
Středa nám chutná
Pomocí projektu mají děti možnost nahlédnout a prožít si vztahy a problémy dětí i dospělých v dětském domově Slunečnice.
Základní vzdělávání
23. 3. 2006 0x 16832x
Cesta za dobrodružstvím
Pětidenní projekt, který uskutečnila málotřídní ZŠ Olomouc - Droždín v rámci celoškolního výjezdu na konci školního roku 2004 - 2005. Projekt je vyvrcholením a zakončením celoročního tématu "Cesta za…
Základní vzdělávání
31. 1. 2006 0x 13437x
Zahájení školního roku
Krátký projekt, který uskutečnila málotřídní škola v Droždíně první den nového školního roku. Do projektu byli zapojeni učitelé a jejich kamarádi, žáci a rodiče. Jedním z hlavních cílů akce bylo…
Základní vzdělávání
11. 11. 2005 0x 20777x
Doplujeme, i když je cesta daleká
Jednodenní výukový projekt pro žáky od 1. do 5. ročníku zaměřený především na rozvoj spolupráce dětí prostřednictvím společných zážitků, poznávání vlastních možností, posilování důvěry a sebedůvěry,…
Základní vzdělávání
19. 10. 2005 0x 16373x
Voda, vzduch, počasí - pracovní sešit k vyučovacímu předmětu Člověk a jeho svět pro 5. ročník
Pracovní sešit netradičních úloh zaměřených na tematický okruh Rozmanitost přírody (vzdělávací obor Člověk a jeho svět) pro žáky 5. ročníku.
Základní vzdělávání
19. 10. 2005 0x 17963x
Naše tělo - pracovní sešit pro 3. ročník
Pracovní sešit netradičních úloh zaměřených na tematický okruh Člověk a jeho zdraví pro žáky 3. ročníku ZŠ.
Zobrazeno 12 z 292 položek