Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (43)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 43 položek
Odborné vzdělávání
4. 6. 2012 0x 7944x
Hudba a tradice v Evropě – Projekt Partnerství škol
Projekt se realizoval v rámci programu Comenius – Partnerství škol ve spolupráci s portugalským partnerem na Madeiře. Byl zaměřen na mezikulturní dialog prostřednictvím poznávání hudebních a…
Odborné vzdělávání
31. 5. 2012 0x 6135x
Od vydry říční k ochraně životního prostředí
Zařazený námět ukázkové hodiny spadá do základů přírodních věd ve středních odborných školách a do průřezového tématu Člověk a životní prostředí. Ukazuje, jak lze zajímavou a přitažlivou formou…
Odborné vzdělávání
30. 5. 2012 0x 9019x
Jak uspět u výběrového řízení
Žáci středních škol, především technických oborů, mají zásadní problém s uplatnitelností při výběrovém řízení k získání prvního pracovního místa z důvodu absence prezentačních a komunikačních…
Odborné vzdělávání
21. 5. 2012 0x 15715x
Sebehodnocení dovednosti psaní
Příklad dobré praxe popisuje využití online aplikace Evropského jazykového portfolia. Cílem je, aby si žáci ověřili dosažení konkrétní dovednosti písemného projevu a provedli pravdivé sebehodnocení.
Odborné vzdělávání
15. 5. 2012 0x 8708x
Jak na autentické texty
Příklad dobré praxe se věnuje práci s online aplikací Evropského jazykového portfolia (www.evropskejazykovéportfolio.cz). Cílem je zjistit, zda porovnání práce s textem s využitím intuitivních…
Odborné vzdělávání
12. 12. 2011 1x 5140x
Jazykový a matematický antitalent aneb Nulová volba?
Článek obsahuje zkušenosti pedagoga střední odborné školy s přípravou studentů ze společné části maturitní zkoušky z cizího jazyka, konkrétně s přípravou na didaktický test. Velmi zajímavá inspirace…
Odborné vzdělávání
24. 11. 2011 0x 4577x
Jak jsme v roce 2011 maturovali na SOŠE v Kralupech nad Vltavou z matematiky
Článek vznikl v rámci tematického vstupu na Metodickém portálu Nebojte se maturovat jinak! Text popisuje přístup předmětové komise matematiky na Střední odborné škole ekonomické v Kralupech nad…
Odborné vzdělávání
22. 11. 2011 1x 6267x
Moje osobní zkušenosti se státními maturitami
Příspěvek je součástí tematického vstupu na Metodickém portálu www.rvp.cz Nebojte se maturovat jinak! Jedná se o shrnutí zkušeností se zaváděním nové státní maturity na střední odborné škole a jeho…
Odborné vzdělávání Spomocník
3. 11. 2011 1x 11745x
Zlato, stříbro a drahé kameny – motivační komplexní úlohy pro žáky SOŠ
Článek navazuje na předchozí několikadílné články Motivace žáků ve výuce chemie SOŠ pomocí úloh z běžného života a Využití komplexních úloh ve výuce chemie. Na úvodní text vždy navazují úlohy, které…
Odborné vzdělávání
27. 9. 2011 0x 6715x
Využití stavebnice Polydron při výukových aktivitách na střední škole
Hlavní část praktického článku popisuje realizaci výukových aktivit využívajících stavebnici Polydron v aplikované prostorové geometrii. Uplatňuje především metodu skupinového cvičení žáků s podporou…
Neformální vzdělávání Spomocník
27. 7. 2011 0x 8020x
Inspirace pro manažery SVČ a NNO
<p>Podstatnou součástí projektu <i><b>Klíče pro život</b></i> je systém vzdělávání řídících pracovníků školských zařízení (SVČ, ŠK, ŠD) a neziskových organizací zaměřených na výchovu a vzdělávání. V…
Odborné vzdělávání
1. 7. 2011 0x 9494x
Přijímací pohovor? Žádný problém!
Není pochyb o tom, že metodou aktivní projektové práce se získané informace a dovednosti zapamatují mnohem lépe. A na co jiného připravovat žáky středního odborného školství než na vstup na trh práce…
Zobrazeno 12 z 43 položek