Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (21)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 21 položek
Základní vzdělávání
26. 2. 2008 0x 10512x
Úlohy ze srovnávacího mezinárodního průzkumu úrovně vzdělání TIMSS
Příspěvek obsahuje úlohu ze srovnávacího mezinárodního průzkumu úrovně vzdělání TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) týkající se fyziky. Tato praktická úloha je zaměřená na…
Základní vzdělávání
21. 2. 2008 0x 5466x
Využití mobilního telefonu ve fyzice – příjem signálu
Příspěvek popisuje využití mobilního telefonu ve vyučovací hodině fyziky. Žáci si pomocí mobilního telefonu osvojují vědomosti o vlastnostech a šíření elektromagnetického záření.
Základní vzdělávání
19. 2. 2008 0x 17122x
Metodika projektu Heuréka – Dobrovolné domácí úkoly z fyziky
Příspěvek popisuje zajímavé náměty na domácí úkoly z fyziky. Žáci si zkouší různé pokusy, zaznamenávají výsledky pokusů, a rozšiřují si tak vědomosti a praktické dovednosti spojené s fyzikou.
Základní vzdělávání
24. 11. 2006 0x 9959x
Příměsové polovodiče
Na základě předchozích znalostí o polovodičích vysvětlení vzniku vodivosti polovodiče přidáním vhodných příměsí a určení základních polovodičových součástek.
Základní vzdělávání
13. 3. 2006 0x 10288x
Promítání spojkou na stěnu nebo na papír
Pokus, při kterém žáci poznávají, jak zobrazuje spojka.
Základní vzdělávání
8. 3. 2006 0x 13497x
Dělení tyčového magnetu
Jednoduchý pokus, při němž žáci poznávají důležitou vlastnost magnetů.
Základní vzdělávání
8. 3. 2006 0x 7042x
Působení magnetické síly na plechovku
Jednoduchý motivační pokus - oba póly magnetu plechovku přitahují.
Základní vzdělávání
5. 4. 2005 0x 18432x
Celoškolní projekt - Světlo
V příspěvku autorka popisuje celoškolní projekt na téma Světlo. Projektu předcházela asi půlroční příprava, při níž žáci připravovali vystoupení, pokusy, výrobky, referáty a obrázky k danému tématu.…
Základní vzdělávání
19. 1. 2005 0x 15819x
Pokusy s
V článku jsou uvedeny ukázky zajímavých pokusů vztahujících se k měření elektrického odporu vodiče (rezistoru) a zjišťování závislosti odporu na vlastnostech vodiče prováděných pomocí jednoduchých a…
Zobrazeno 12 z 21 položek