Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (22)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 22 položek
Předškolní vzdělávání
3. 8. 2008 1x 121554x
Domácí zvířata a mláďata
Děti se pomocí pohybových a smyslových her seznamují s domácími zvířaty a jejich životem.
Předškolní vzdělávání
26. 2. 2008 0x 47385x
Zimní sporty aneb Začínáme bruslit
Program zimní sporty aneb začínáme bruslit je zaměřen na rozšíření základních znalostí, se kterými lze zorganizovat základní odborný výcvik na bruslích. Tato metodická řada pomáhá pedagogům při…
Předškolní vzdělávání
23. 11. 2007 0x 25545x
Malí muzikanti
Děti se různorodými činnostmi učí vnímat hudbu, její rozmanitost a zároveň podporují svou vlastní aktivitu, tvořivost, představivost a estetické cítění, osvojují si základy hudební nauky.Výstupem je…
Předškolní vzdělávání
13. 11. 2007 0x 35676x
Písnička - Zvířátka na statku
Cílem tématu je především naučit se novou písničku. Tato aktivita je doplněna o mnoho dalších zajímavých činností (např. výtvarné čarování, vyprávění příběhů). Děti získávají nové poznatky ze života…
Předškolní vzdělávání
18. 10. 2007 0x 30404x
Veršované kresbičky pro kluky a holčičky
Záměrem tématu je rozvíjení grafomotorických dovedností předškolních dětí a dětí mladšího školní věku. Najdete zde řadu možností, jak děti zapojit do výtvarných aktivit a jak v nich vzbudit zájem o…
Předškolní vzdělávání
21. 6. 2007 0x 44060x
Zaťukalo jaro
<b>Charakteristika integrovaného bloku:</b> Ukázka integrovaného bloku ve ŠVP PV rozvíjí výtvarnou fantazii a tvořivost, podporuje získávání vědomostí o přírodě kolem nás i charakteristických znacích…
Předškolní vzdělávání
16. 1. 2007 0x 87488x
Krok za krokem gymnastikou (kotoul vpřed)
Program metodických řad s názvem "Cvičíme aneb Krok za krokem gymnastikou" je zaměřen na rozvoj pohybových dovedností dítěte předškolního věku. Obsah této i následných metodických řad pomáhá…
Předškolní vzdělávání
29. 5. 2006 0x 31178x
Pohádková zahrada
Naučit se vnímat řád světa a jeho přirozené změny, vyjadřovat své prožitky pomocí tvořivých činností.
Předškolní vzdělávání
1. 3. 2006 0x 32079x
Didaktické hry v hudebních činnostech
<b>Charakteristika a cíle integrovaného bloku:</b> Program napomáhá dítěti rozvíjet myšlení, hudební schopnosti, podporuje dítě v osobitém projevu, hře s hudebním materiálem, v touze spoluvytvářet…
Předškolní vzdělávání
10. 12. 2004 0x 22377x
Tematické bloky k rozvíjejícím (oborovým) činnostem
Tento příspěvek vysvětluje způsob, jak lze vhodně spojit formu integrovaných tematických bloků s požadavky oborových metodik.
Zobrazeno 12 z 22 položek