Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (24)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 24 položek
Gymnaziální vzdělávání
4. 5. 2011 1x 16267x
Blikání žárovek
V tomto experimentu bude ukázáno, jaký vliv na osvětlení má střídavý proud. Jestli žárovky napájené střídavým proudem blikají, či neblikají.
Gymnaziální vzdělávání
2. 5. 2011 0x 22674x
Virtuální hospitace - Fyzika: Měření rychlosti zvuku
Zaznamenaná výuka je součástí laboratorního cvičení, při kterém žáci určují pomocí mikrofonu a jednoduchého počítačového programu rychlost zvuku ve vzduchu měřením frekvence zvuku vyvolaného poklepem…
Gymnaziální vzdělávání
14. 4. 2011 0x 13548x
Měření smykového tření
Námět na rychlé a názorné naměření součinitele smykového tření (statického i dynamického). Na jednoduchém experimentu je demonstrováno, co vlastně znamenají „ta písmenka ve vzorečku“ pro smykové…
Gymnaziální vzdělávání
30. 3. 2011 1x 7992x
Nabíhání úsporné žárovky
V tomto příspěvku bude měřena doba, která je potřebná k úplnému naběhnutí úsporné žárovky. A tím i ukážeme, proč se úsporné žárovky nemají používat v místnostech, kde se rozsvěcí pouze na krátký…
Gymnaziální vzdělávání
28. 2. 2011 0x 20791x
Balistické kyvadlo v teorii i praxi gymnaziální výuky fyziky
Experiment s balistickým kyvadlem demonstruje úlohu, která je svým způsobem vrcholem středoškolského výuky mechaniky, neboť propojuje dva nejvýznamnější zákony zachování (v gymnaziálním přiblížení)…
Gymnaziální vzdělávání
25. 1. 2011 0x 11991x
Netradiční laboratorní úlohy z fyziky
Dvě netradiční laboratorní úlohy z fyziky - pochopení principu křižovatky a měření reakční doby.
Gymnaziální vzdělávání
11. 1. 2011 3x 28707x
Účinnost rychlovarné konvice
Laboratorní úloha na téma měření výkonu tepelného spotřebiče. Při realizaci byl využit teploměr připojený k PC. Práce se zaměřuje na práci s grafem závislosti teploty na čase.
Gymnaziální vzdělávání
19. 8. 2010 0x 14778x
Vizualizace a analýza dat ve fyzikálním praktiku
Ke tvorbě grafů se pro školní účely často používají tabulkové procesory, které jsou poměrně neefektivní a nabízejí minimální možnosti další analýzy dat. K vizualizaci a analýze dat je možné použít…
Gymnaziální vzdělávání
17. 9. 2008 0x 12150x
Mikroskop z kapky vody
Tento experiment se zabývá pozorováním mikroorganismů žijících ve vodě. K realizaci pokusu je použit mikroskop vytvořený z kapky vody. V článku je vysvětlen princip celého jevu z hlediska geometrické…
Gymnaziální vzdělávání
15. 9. 2008 0x 18969x
Přírodovědná praktika
Zařazení předmětu Přírodovědná praktika do ŠVP reaguje na nutnost zvýraznit praktické činnosti v přírodovědných předmětech (Fyzice, Biologii, Chemii).
Gymnaziální vzdělávání
11. 9. 2008 0x 21944x
Přírodovědná cvičení
Sledovaný příklad dobré praxe ukazuje nově pojaté zařazení tradičních laboratorních cvičení z fyziky, biologie a chemie do ŠVP a následně do výuky.
Gymnaziální vzdělávání
6. 4. 2008 0x 12155x
Analýza spotřeby naší domácnosti
Projekt zaměřený na aplikaci fyzikálních veličin (příkon, výkon, práce, energie) v každodenním životě.
Zobrazeno 12 z 24 položek