Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (292)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 292 položek
Základní vzdělávání
26. 8. 2008 0x 25777x
Co si představím, když se řekne jaro?
Článek popisuje projekt, ve kterém žáci pojmenovávají a třídí znaky jara podle zadaných témat, a učí se pracovat ve skupině podle stanovených pravidel.
Základní vzdělávání
25. 8. 2008 0x 12746x
V Praze se cestovalo blaze?
Žáci na základě exkurze do Muzea městské hromadné dopravy v Praze vyplní pracovní list a s jeho pomocí sestaví příručku o historii cestování po Praze. Nakonec si vyrobí i papírový model autobusu.
Základní vzdělávání
21. 8. 2008 0x 16506x
Jak napsat haiku
Podle jednoduchého schématu tvoří žák vlastní literární text.
Základní vzdělávání
21. 8. 2008 0x 21037x
Příprava na vyučovací hodinu jako součást projektu Naše obec a okolí
Vyučovací hodina prvouky a vlastivědy ve třídě se třemi ročníky.
Základní vzdělávání
11. 8. 2008 0x 25516x
Tvorba školních pravidel
Nabízíme inspiraci všem, kteří mají chuť připravit taková pravidla chování žáků, která budou nejen všemi žáky respektována, ale o kterých bude většina žáků přesvědčena, že respektují jejich přání a…
Základní vzdělávání
30. 6. 2008 0x 14137x
Bezpečně do školy i ze školy
Projekt pro nejmenší školáčky, který se zaměřuje na dopravní výchovu a zpřístupnění zásad bezpečnosti silničního provozu.
Základní vzdělávání
26. 5. 2008 0x 11676x
Škrtaná
Příspěvek nabízí možnost, jak žákům hravou formou zpestřit hodiny vlastivědy zaměřené na historii.
Základní vzdělávání
19. 5. 2008 0x 15061x
Evropa u nás doma
Projekt poznávání rozmanitosti Evropy ve vztahu k osobní zkušenosti žáků. Žáky vytvořená mapa Evropy a různé materiály z evropských zemí jako základ pro společnou práci ve výuce.
Základní vzdělávání
16. 5. 2008 0x 14811x
Lukavické stromy
Celoroční projekt pro žáky 4. a 5. ročníku ZŠ věnovaný pozorování listnatých stromů a jejich prostředí. Zkoumáme, měříme, počítáme, zaznamenáváme, dokumentujeme, publikujeme.
Základní vzdělávání
13. 5. 2008 0x 21349x
Přejatá slova
Příspěvek ukazuje možnosti využití metod kritického myšlení v hodinách jazykové výchovy.
Základní vzdělávání
23. 4. 2008 0x 11489x
Zajímaví lidé mezi námi – povolání kněz
Příspěvek popisuje aktivitu, která je součástí celoročního projektu. Žáci se seznamují a diskutují se zajímavými lidmi z jejich okolí. Projekt je realizován v málotřídní základní škole Čeperka.
Základní vzdělávání
11. 4. 2008 0x 10430x
Skrytá tvář autorky detektivek
Příspěvek je příkladem jednoho z možných zpracování testových úloh, které byly použity v mezinárodním šetření čtenářské gramotnosti známém jako PISA, organizovaném v roce 2000 OECD. Nabízíme ho…
Zobrazeno 12 z 292 položek