Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (178)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 178 položek
Předškolní vzdělávání
16. 9. 2009 0x 20883x
O zmrzlém králi aneb Ve zdravém těle zdravý duch
Zvyšovat zájem o české pohádky, pochopit jejich moudrost a vtip.
Předškolní vzdělávání
20. 8. 2009 1x 33141x
Sluníčkový den
Akce Sluníčkový den má za cíl společné setkávání dětí a jejich rodinných příslušníků v MŠ.
Předškolní vzdělávání
6. 8. 2009 0x 12215x
U kováře
Prostřednictvím projektu si děti osvojí elementární poznatky o okolním prostředí, navážou kontakty s dospělými a získají pocit sounáležitosti s místem, kde žijí.
Předškolní vzdělávání
13. 7. 2009 0x 16672x
Moje hračka
Námět je spojený s výročím založení školy. Děti se seznamují s tím, jak žily a vyrůstaly děti dříve a s jakými hračkami si hrály.
Předškolní vzdělávání
13. 7. 2009 0x 77462x
Ranní rituály
Inspirace, jak zařadit říkadla a básně jako motivaci pro činnosti v MŠ. Ukázka realizace tzv. ranního rituálu.
Předškolní vzdělávání
10. 7. 2009 0x 23741x
Náměty na řečovou výchovu
Příklady aktivit podporujících rozvoj řeči poskytne dětem zábavu i rozvoj jejich schopností.
Předškolní vzdělávání
11. 5. 2009 0x 10920x
Seznámení a hry s norskou pohádkou
Pohádková postava Trolla z norské pohádky „Tři kozlíci“ provází děti různými činnostmi, podněcuje jejich představivost a rozvíjí jejich řečové, výtvarné a pohybové nadání.
Předškolní vzdělávání
28. 4. 2009 0x 18479x
Každý z nás je jiný a každý je důležitý
Prostřednictvím tohoto tématu jsou děti vedeny k vnímání odlišností v životě a získávání úcty a respektu k rozdílům.
Předškolní vzdělávání
24. 4. 2009 0x 68891x
Kde zvířátka přezimují
Děti se prostřednictvím pohádky seznamují s pohádkovými postavami a živočichy.
Předškolní vzdělávání
23. 1. 2009 0x 8840x
Návštěva galerie
Krátký integrovaný blok nabízí námět jak společně s dětmi zrealizovat návštěvu galerie. Děti se zúčastnily polodenního výletu s cílem získat nové poznatky návštěvou Anežského kláštera, pozorováním…
Předškolní vzdělávání
21. 1. 2009 0x 80189x
Lidové zvyky a tradice
Představujeme plán integrovaného bloku, jehož hlavním cílem je prožívání lidových tradic, zvyků a obyčejů konaných během školního roku v mateřské škole. Dále je záměrem pedagogů seznámit děti, jejich…
Předškolní vzdělávání
21. 1. 2009 0x 10674x
Výtvarně dramatický projekt
Ukázka výtvarně dramatického projektu motivovaného velmi oblíbenou knížkou pro děti Příhody včelích medvídků od J. Kahouna.
Zobrazeno 12 z 178 položek