Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (19)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 19 položek
Základní vzdělávání
4. 1. 2024 0x 903x
Velká láska z Kateřinic, aneb příběh z minulosti naší obce v komiksu
Místně zakotvené učení je metodou, která klade důraz na propojení vzdělávání s konkrétní lokalitou a využití mezipředmětových vztahů. Žákům tak poskytuje smysluplný kontext a může zvýšit jejich zájem…
Základní vzdělávání
11. 5. 2016 0x 9293x
V nakladatelství Portál vyšla kniha Po stopách Karla IV. určená dětskému čtenáři a využitelná i ve školní výuce
Kniha z nakladatelství Portál vychází při příležitosti 700. výročí narození krále a císaře Karla IV. Obsahuje vše podstatné, co je třeba říci dětským čtenářům o jeho osobnosti, životě a díle.
Základní vzdělávání
15. 12. 2011 0x 10668x
Nové tradice a jejich využití
Oslavy nových svátků přinášejí s sebou i různé možnosti jejich využití. Předkládáme několik námětů pro svátek halloween a pro oslavy svátku sv. Valentýna.
Základní vzdělávání
5. 12. 2011 0x 19067x
Pravěk
Navržená hodina se primárně týká učiva vlastivědy, tématu Pravěk, během níž žáci zažijí slasti a strasti života v tlupě, což by mělo přispět k dlouhodobému zapamatování učiva, ale především k…
Základní vzdělávání
15. 9. 2011 1x 26980x
Projektové vyučování – Život v pravěku
Projektové vyučování se vyznačuje nasměřováním činností žáků k vytvoření produktu. Jde o společné přemýšlení, hledání, diskusi a řešení k dosažení konkrétního cíle. Jedná se o týmovou spolupráci. K…
Základní vzdělávání
5. 5. 2010 0x 11572x
Nikdo nesmí zapomenout
Projekt uskutečněný v pátém ročníku (lze zařadit i do vyšších tříd), během kterého si žáci měli jednak osvojit a utřídit základní vědomosti o druhé světové válce. Hlavním cílem bylo uvědomit si…
Základní vzdělávání
27. 4. 2010 4x 21178x
Praotec Čech a techniky dramatické výchovy
Zpracování pověsti o praotci Čechovi pomocí technik dramatické výchovy (kruhová diskuze, hra v roli, narativní pantomima).
Základní vzdělávání
22. 4. 2010 0x 16810x
Historie naše učitelka
Námět na projektový den spojený s exkurzí na hrad Perštejn a realizovaný v rámci pobytu ve škole v přírodě. Spolu s dalšími projektovými dny byl podpořen MŠMT ČR v rámci programu Podpora EVVO ve…
Základní vzdělávání
22. 5. 2007 0x 10800x
Mistr Jan Hus
Čtená dramatizace textu přiblíží situaci počátku 15. století, zejména okolnosti smrti Mistra Jana Husa.
Základní vzdělávání
22. 2. 2007 0x 9618x
Osvícenský absolutismus v Rakousku aneb Lepší časy pro nevolníky
Čtená dramatizace textu ukáže situaci 2. poloviny 18. století, vylepšení postavení nevolníků a zavedení povinné školní docházky.
Základní vzdělávání
21. 2. 2007 0x 8665x
Obrození českého jazyka
Čtená dramatizace textu ukáže počátky obrození českého národa.
Základní vzdělávání
21. 2. 2007 0x 9379x
Husité
Čtená dramatizace textu přiblíží období po smrti Mistra Jana Husa, myšlenky Husitů a založení města Tábor.
Zobrazeno 12 z 19 položek