Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (12)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 12 položek
Základní vzdělávání
26. 9. 2019 2x 15584x
Možný způsob ověření znalostí (nejen) v regionálním zeměpise „sloupečkovou přiřazovací metodou“
V níže uvedeném textu je navržena technika, jak smysluplně ověřit znalosti žáků způsobem s přidanou hodnotou v podobě zopakování a upevnění důležitých generalizací, tvrzení, faktů přímo při…
Základní vzdělávání
9. 1. 2018 0x 25829x
Důvody a dopady migrace
Žáci zkoumají migraci jako součást procesu globalizace – její příčiny, negativní dopady (ohrožení) i pozitivní dopady (příležitosti). Navrhují možnosti, jak negativní dopady zmírnit a pozitivní…
Základní vzdělávání
2. 5. 2016 0x 9813x
Slavné dny pro ZŠ: Den, kdy byla otevřena Eiffelova věž
Žáci se seznámí s historií výstavby Eiffelovy věže, symbolu moderní francouzské historie, dokáží vysvětlit, co a proč řadě Pařížanů na věži vadilo. Zamyslí se nad funkcí a významem architektonických…
Základní vzdělávání
27. 7. 2010 0x 20407x
Vzdělávání k udržitelnému rozvoji – náměty do hodin s využitím práce s textem
Desetiletí OSN pro vzdělávání k udržitelnosti je ve své polovině, v českém vzdělávacím systému je ovšem stále pojmem poměrně novým. Možnosti začlenění témat udržitelného rozvoje do výuky je přitom…
Základní vzdělávání
7. 12. 2009 0x 15656x
Experti na nerostné suroviny
Příspěvek nabízí možnost zpracování tematiky nerostného bohatství Země kooperativním učením.
Základní vzdělávání
9. 11. 2009 0x 25641x
Porodnost, úmrtnost a přelidnění Země
Motivující hra s úvodem a následnou diskusí, objasňující zajímavou formou pojmy porodnost, úmrtnost a jejich vztah k přelidnění Země. Materiál vhodný pro objasnění příčin přelidnění Země v rámci…
Základní vzdělávání
4. 5. 2009 0x 19387x
Bohatství kultur – projekt Velká světová náboženství
Cílem tohoto projektu je seznámení žáků s pěti tzv. velkými světovými náboženstvími a kulturou z nich vyrůstající.
Základní vzdělávání
10. 10. 2008 0x 13002x
Desková hra – Hospodářství Spojeného království
Desková hra demonstrující vývoj hospodářství na Britských ostrovech v průběhu 19. a 20. století.
Základní vzdělávání
10. 10. 2008 1x 15446x
Seminář – Indické dny
Během dvoudenního semináře získají žáci komplexní přehled o státech Indického subkontinentu. Počínaje přírodními podmínkami, přes formující historické události až po ukázky z běžného života obyvatel…
Základní vzdělávání
7. 4. 2008 0x 20098x
Asie – kolébka světových náboženství
Na příkladu Asie provedený základní přehled 6 největších náboženství světa. Přibližuje různorodost směrů lidské religiozity a umožňuje jejich porovnání z několika hledisek.
Základní vzdělávání
3. 3. 2008 0x 17534x
Příběhy ze světa
Příběhy a pověsti jsou tím nejzajímavějším a nejvíce odhalujícím prvkem každé kultury. Jsou pevně ukotvené v historii, ústně předávané, jsou nosiči nejdůležitějších kulturních hodnot. Tato aktivita…
Základní vzdělávání
20. 5. 2007 0x 17280x
Průmyslová odvětví
Námět, jak téma průmyslových odvětví propojit s každodenním životem a žáky aktivně zapojit do procesu učení.
Zobrazeno 12 z 12 položek