Domů > Odborné články > Články s klíčovým slovem „tolerance“

Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (24)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 24 položek
Odborné vzdělávání Spomocník
16. 9. 2009 0x 19345x
Xenofobie a rasismus
Příklad dobré praxe ukazuje použití metody E-U-R, tedy metody kritického myšlení v konkrétní hodině v občanské nauce ve 2. ročníku. Jako motivační text je použit fejeton nazvaný „ Černá ruka“,…
Základní vzdělávání
18. 5. 2009 0x 13861x
Gastronomie národních kuchyní
Příspěvek přináší praktický návod, jak lze ve škole oslavit Světový den kulturní rozmanitosti (21. 5.) a do akce zapojit i rodiče.
Základní vzdělávání
20. 10. 2008 0x 11939x
Ornament jako prostředek při vyjádření krajové, či náboženské identity
Seznámení s mnohonárodnostní kulturou (odlišná náboženství apod.) pomocí výtvarných prostředků, kdy pomocným prostředkem je vlastní krajová identita.
Základní vzdělávání
1. 9. 2008 0x 11548x
Tmavomodrý svět aneb Jak „vidí“ svět nevidomí
Seznámení se světem nevidomých „zevnitř i zvenku“ – prožitek – jaké to je nevidět, jak jim můžeme pomoci. Hry a aktivity zaměřené na "osahání" prostředí všemi možnými smysly kromě zraku, v druhé půli…
Základní vzdělávání
30. 6. 2008 0x 9774x
Jeden svět na školách – aktivita k filmu „Podoby šílenství“
Příspěvek na konkrétním příkladu ukazuje, jak lze nenásilnou formou vést žáky k pochopení vlastní existenční závislosti na Zemi a k odpovědnosti za stav naší planety i lokálního prostředí.
Základní vzdělávání
29. 5. 2008 0x 8546x
Vlastní a cizí přání
Příspěvek popisuje aktivitu realizovanou v samostatném vyučovacím předmětu Osobnostní a sociální výchova. Žáci získávají informace o přáních ostatních a srovnávají je se svými přáními. Aktivita…
Základní vzdělávání
16. 5. 2008 0x 4185x
Aby to nebylo jen na papíře II.
Při práci se žáky jde především o to, aby za každých okolností pociťovali smysl toho, co právě děláme. V práci se žákovskou radou to platí dvojnásob.
Základní vzdělávání
16. 5. 2008 0x 4641x
Aby to nebylo jen na papíře III.
Vlastní práce s žákovskou radou přináší mnohá úskalí, ale v každém případě se nám všem brzy několikanásobně vrátí.
Základní vzdělávání
20. 11. 2006 0x 17944x
První dojem
Příspěvek představuje vzorovou hodinu (například Výchovy k občanství) s uplatněním průřezového tématu Multikulturní výchova. Může také sloužit jako inspirace pro hodinu samostatné MKV. Aktivita…
Základní vzdělávání
22. 6. 2006 0x 16992x
Středa nám chutná
Pomocí projektu mají děti možnost nahlédnout a prožít si vztahy a problémy dětí i dospělých v dětském domově Slunečnice.
Předškolní vzdělávání
11. 5. 2005 0x 34967x
Multikulturní výchova v mateřské škole
V příspěvku se autorka věnuje otázce multikulturní výchovy v mateřské škole. Úkolem každého pedagoga je, aby v rámci mateřské školy napomohl adaptaci dítěte z jiné etnické skupiny do naší společnosti…
Základní vzdělávání
2. 9. 2004 0x 38310x
Multikulturní výchova; problémy spojené s její realizací
Začlenění multikulturní výchovy (je akceptována v Rámcových vzdělávacích programech pro základní a gymnaziální vzdělávání) do vzdělání je potřebné, jeho realizace však není jednoduchá. Cílem…
Zobrazeno 12 z 24 položek