Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (35)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 35 položek
Speciální vzdělávání
11. 11. 2013 0x 27399x
Zvířata I
Dvoudílný seriál je ukázkou, jak lze během dvou vyučovacích bloků zaměřených na jedno téma (zvířata) rozvíjet schopnosti a dovednosti žáků potřebných k úspěšnému zvládnutí čtení, psaní a počítání. …
Předškolní vzdělávání
10. 9. 2013 1x 19898x
Logopedická prevence v mateřské škole: Specifický přístup k dětem s narušenou komunikační schopností
Článek přináší ukázku z knihy Logopedická prevence v mateřské škole, která je vhodná nejen pro učitele mateřských, ale i základních škol, stejně tak pro logopedické asistenty či preventisty. V…
Základní vzdělávání
3. 6. 2013 0x 8385x
Domácí vzdělávání bude možné i na 2. stupni ZŠ
MŠMT na základě šestiletého pokusného ověřování odsouhlasilo zavedení individuálního (domácího) vzdělávání i na 2. stupeň základní školy. Po schválení novely školského zákona budou moci tuto formu…
Základní vzdělávání
13. 3. 2013 0x 11871x
Speciální pedagogika v praxi: Reedukace specifických poruch učení
Ukázka je z knihy Speciální pedagogika v praxi. Speciální pedagogové, poradenští pracovníci, učitelé základních škol i rodiče v ní najdou přehledně zpracované informace týkající se žáků se…
Speciální vzdělávání
24. 9. 2012 0x 7700x
Cesta je cíl
V tomto příspěvku je popsán proces integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (dále jen SVP), respektive se zdravotním postižením, v naší škole a překonávání obtíží, které tento proces…
Základní vzdělávání
12. 9. 2012 0x 21323x
Jak napsat a používat individuální vzdělávací program: Konstrukce IVP a nejčastější omyly
V nakladatelství Portál, s. r. o.vyšla v roce 2011 kniha Karla Kaprálka a Zdeňka Běleckého Jak napsat a používat individuální vzdělávací program. Kniha přináší souhrn požadavků na funkční strukturu…
Speciální vzdělávání
9. 12. 2010 0x 19105x
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami – Vliv zahraničních trendů na náš vzdělávací systém
Příspěvek přibližuje zahraniční trendy ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a stručně hodnotí dosažený stav u nás. Vymezuje strategie inkluzivního vzdělávání ke standardům zemí…
Gymnaziální vzdělávání
21. 9. 2009 0x 3862x
Charakteristika ŠVP - příklady zpracování - zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Ukázky zpracování doplněné krátkým komentářem.
Speciální vzdělávání
3. 6. 2009 0x 16246x
Celoškolní celoroční projekty v praxi
Celoškolní celoroční projekty vytvářejí podmínky pro spolupráci a kooperaci v podmínkách speciálních škol, které navštěvují žáci s různým druhem i stupněm zdravotního postižení. Příspěvek představuje…
Speciální vzdělávání
22. 3. 2006 0x 23274x
Řečová výchova pro základní školy vzdělávající žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
Metodická podpora a praktické náměty pro výuku řečové výchovy spolu s ukázkami zpracování některých lekcí.
Speciální vzdělávání
22. 12. 2005 0x 13557x
Informace MŠMT k zabezpečení vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami s podporou asistence<br />č.j. 14 453/2005-24
Popis funkce asistenta pedagoga pro žáky se zdravotním postižením a asistenta pedagoga pro žáky se sociálním znevýhodněním, včetně platového zařazení.
Zobrazeno 12 z 35 položek