Domů > Odborné články > Články s klíčovým slovem „skupinová práce“

Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (49)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 49 položek
Základní vzdělávání
5. 5. 2008 0x 10760x
Za hranice všednosti
Tvořivá aplikace stávajících poznatků, vytváření a modelování situací, tvůrčí vyjádření požadovaného úkolu dramatickou formou.
Gymnaziální vzdělávání
28. 4. 2008 0x 10489x
Projekt Gmünd aneb Domluvíme se na obou březích Lužnice
Projekt je zaměřen na využití informačních a komunikačních technologií při komplexní přípravě a zpracování výsledků studijní návštěvy vybraného města (Gmündu) v sousední zemi. Jedná se o…
Základní vzdělávání
22. 1. 2008 0x 13416x
Sebereflexe práce učitele
Příspěvek popisuje projekt realizovaný v pilotních školách ve výuce cizích jazyků. V rámci hodnotící fáze projektu vznikly připomínky učitelů ke všem jeho částem. Tyto připomínky se netýkají jen níže…
Základní vzdělávání
15. 1. 2008 0x 12829x
Hrad
Skupinová výuka v hodinách matematiky
Gymnaziální vzdělávání
7. 12. 2007 0x 15316x
Vedení elektrického proudu vodnými roztoky látek
Popis pokusu, kterým ověřujeme schopnost různých roztoků vést elektrický proud.
Gymnaziální vzdělávání
29. 11. 2007 0x 7192x
Práce s informacemi při výuce o kanadských provinciích a teritoriích
Příspěvek je zaměřen na jednu z metod práce s informacemi, hlavně na jejich zpracování a následnou prezentaci. Je napsán pro hodiny geografie, tuto metodu však lze použít ve výuce kteréhokoli…
Základní vzdělávání
13. 11. 2007 0x 15791x
Problémové úlohy v matematice
Zkušenosti s problémovými úlohami v matematice a s jejich uplatněním ve výuce na základní škole.
Gymnaziální vzdělávání
26. 9. 2007 0x 7584x
Teplotní změny v chladící směsi
Popis pokusu, kterým sledujeme teplotní změny v chladící směsi ledu a NaCl v poměru 3:1 s využitím počítačového systému Ises.
Gymnaziální vzdělávání
22. 5. 2007 0x 14133x
Tajná písma - způsob oživení vyučovacího procesu
Dva zábavné pokusy, které mohou sloužit jako motivační pokusy k dalším aktivitám ve vyučovacím procesu.
Gymnaziální vzdělávání
7. 3. 2007 0x 16962x
Metodika skupinové práce a její hodnocení u žáků střední školy
Autorka shrnuje své zkušenosti s hodnocením a sebehodnocením žáků při skupinové práci a připomíná jejich výhody i rizika.
Základní vzdělávání
23. 3. 2006 0x 17705x
Cesta za dobrodružstvím
Pětidenní projekt, který uskutečnila málotřídní ZŠ Olomouc - Droždín v rámci celoškolního výjezdu na konci školního roku 2004 - 2005. Projekt je vyvrcholením a zakončením celoročního tématu "Cesta za…
Základní vzdělávání
15. 2. 2006 0x 22331x
Malá škola v přírodě
Projekt málotřídní ZŠ Droždín - Olomouc, který probíhal během třídenní školy v přírodě, je zaměřený na rozvíjení celoroční motivace Olomouc - srdce Hané, na zapojení prvňáčků do života školy a na…
Zobrazeno 12 z 49 položek