Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (17)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 17 položek
Základní vzdělávání
3. 7. 2008 0x 25158x
Aktivity na podporu OSV - Sociální rozvoj
Příspěvek obsahuje několik námětů na různé krátké hry, zaměřené na sociální rozvoj – poznávání lidí, zjišťování postojů a způsobů uvažování, mezilidské vztahy, komunikaci, naslouchání, řešení…
Základní vzdělávání
3. 7. 2008 0x 9621x
Aktivity na podporu OSV - Vstupní témata
Příspěvek obsahuje několik námětů na různé krátké hry, zaměřené na navázání kontaktu, na prolomení ledů, na uvolnění bariér, na vzájemné poznání a na navození příjemné atmosféry.
Základní vzdělávání
3. 7. 2008 0x 12704x
Aktivity na podporu OSV - Témata opakující se v určitých fázích kurzů a lekcí
Příspěvek obsahuje několik námětů na různá krátká cvičení a typy technik, zaměřené na počáteční rozhýbání, uvolnění, zklidnění, soustředění, případně naznačení (hlavního) tématu.
Základní vzdělávání
3. 7. 2008 0x 15411x
Aktivity na podporu OSV - Morální rozvoj
Příspěvek obsahuje několik námětů na různé krátké hry, zaměřené na morální rozvoj – řešení problémů, rozhodovací dovednosti, hodnoty, hodnotovou orientaci a etické problémy.
Základní vzdělávání
3. 7. 2008 0x 10931x
Aktivity na podporu OSV - Aplikační témata
Příspěvek obsahuje několik námětů na různé krátké hry, zaměřené na sociální role, nácvik rolového chování, využití asertivní komunikace, zvládání krizových situací a kooperaci.
Zobrazeno 12 z 17 položek