Domů > Odborné články > Články s klíčovým slovem „sebehodnocení“

Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (77)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 77 položek
Základní vzdělávání
16. 7. 2008 0x 26067x
Interaktivní hry – komunikace a vytváření skupin (2. část)
Příspěvek obsahuje mnoho zajímavých námětů na různé herní aktivity, zaměřené na komunikaci a vytváření skupin.
Základní vzdělávání
16. 7. 2008 0x 25367x
Interaktivní hry – identifikace a vcítění
Příspěvek obsahuje mnoho zajímavých námětů na různé herní aktivity, zaměřené na schopnost identifikace s druhými a vcítění se.
Základní vzdělávání
7. 7. 2008 0x 29549x
Profesní sebehodnocení pedagoga
Příspěvek se zabývá využitím profesního sebehodnocení pedagogického pracovníka jako jedné z metod autoevaluace školy.
Základní vzdělávání
14. 5. 2008 0x 19503x
Hodnocení a sebehodnocení žáků na 1. stupni ZŠ
Jádrem příspěvku jsou pracovní listy, které usnadňují žákovi hodnocení vlastní práce a pokroku v učení.
Základní vzdělávání
20. 3. 2008 0x 11590x
Zkušenosti (nejen) z projektu Mosty přes hranice
Autor předkládá své zkušenosti z projektu a uvádí poznatky, které by měly vést k efektivnímu procesu autoevaluace školy.
Základní vzdělávání
18. 3. 2008 0x 24495x
Vztah vnitřní a vnější evaluace
Článek upozorňuje na výhody synergického přístupu vnější a vnitřní evaluace.
Základní vzdělávání
20. 2. 2008 0x 9473x
Chválím, chválíš, chválíme
Při této aktivitě se žáci učí pozitivně vyjadřovat o sobě i o druhých, učí se pochvalu rozdávat i přijímat, formulovat kladná prohlášení a poznávat sami sebe i druhé.
Základní vzdělávání
14. 2. 2008 0x 81658x
Sebehodnocení žáků
Článek popisuje typologii žákovského sebehodnocení v deseti typech. Vymezení typů předchází část objasňující problematiku sebehodnocení, ke které se jednotlivé typy vztahují. Jednotlivé typy…
Základní vzdělávání
18. 1. 2008 0x 12886x
Autoevaluace školy a vyhláška č. 15/2005 Sb.
Článek komentuje povinnosti škol podle vyhlášky č.15/2005 v souvislosti s RVP a vyjasňuje rozdíl v chápání pojmů autoevaluace a vlastní hodnocení školy.
Základní vzdělávání
15. 1. 2008 0x 17103x
Sebehodnocení žáka – nástroj k hodnocení žákova pokroku
Příspěvek je zaměřen na systém sebehodnocení žáků na ZŠ Táborská. V tomto procesu jsou ve škole využívány především týdenní plány na 1. stupni a žákovské knížky na 2. stupni. Významným prvkem, kterým…
Základní vzdělávání
21. 11. 2007 0x 12113x
Deník mé cesty k úspěchu aneb Žákovská knížka trochu jinak
Příspěvek popisuje etapy vývoje sebehodnocení žáků na ZŠ a MŠ Regionu Karlovarský venkov. V první etapě byly vytvořeny zásady a pravidla sebehodnocení, ve druhé etapě byl ověřován měsíční list…
Základní vzdělávání
21. 11. 2007 0x 9329x
Rámec pro sebehodnocení podmínek vzdělávání
Rámec pro sebehodnocení podmínek vzdělávání nám poskytuje východiska, jak strukturovaně přemýšlet o cílech, které si ve škole klademe, a o míře jejich dosažení v jednotlivých etapách postupné přeměny…
Zobrazeno 12 z 77 položek