Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (22)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 22 položek
Předškolní vzdělávání
12. 11. 2014 0x 15841x
Jóga ve školce: Na louce
Ukázka z knihy nakladatelství Portál představuje několik aktivit z oblasti jógy, které rozvíjejí pohybové dovednosti, správné držení těla, zdravé dýchání a umožňují i relaxaci. Jsou využitelné pro…
Předškolní vzdělávání
15. 4. 2013 0x 15154x
Jak správně relaxovat s dětmi
V současné se na mnoha mateřských, základních a středních školách používá relaxace jako staronového prostředku ke krátkému oddechu, k nabrání sil a k podpoře pozornosti. Povězme si proto něco o…
Základní vzdělávání
21. 2. 2013 0x 18381x
Relaxační hry s dětmi
Ukázka nabízí stručný teoretický základ, jak s dětmi ve věku od 4 do 10 let provádět relaxační hry trvající 3 až 7 minut. Autorka zde vysvětluje, jaké účinky relaxace pro děti má, kdo může hry hrát,…
Předškolní vzdělávání
8. 11. 2011 0x 91164x
Relaxační hry
Tento inspirativní článek nabízí učitelům mateřských škol zásobník relaxačních her, které lze s dětmi hrát po aktivních činnostech. Jistě rozšíří činnosti, kterými lze obohatit vzdělávací nabídku v…
Základní vzdělávání
11. 5. 2009 0x 28994x
Muzikoterapie – relaxace, kreativita a emocionalita hudby
Inspirace pro vyučovací hodinu na téma „Hudební rozmanitosti“ zaměřená na Muzikoterapii. Lze ji využít jako blok vyučovacích hodin Muzikoterapie v rámci Hudební výchovy, ale také samostatně v dalších…
Předškolní vzdělávání
4. 12. 2008 0x 9899x
Relaxace v mateřské škole
Ukázka dílčího projektu ŠVP MŠ Semčice zaměřeného na vytvoření příjemného prostředí pro relaxaci v MŠ.
Základní vzdělávání
4. 12. 2008 1x 10357x
Abeceda managementu – Časový management, stres
Poslední část seriálu Abecedy managementu se věnuje tematice časového managementu.
Základní vzdělávání
26. 8. 2008 0x 15076x
Relaxační chvilky
Relaxační chvilky jsou nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu. Ne každý žák se dokáže dokonale soustředit po celých 45 minut vyučovací hodiny. Některým žákům pomáhá střídání činností, jiní…
Základní vzdělávání
25. 3. 2008 0x 11073x
Drobná relaxační etuda
Příspěvek popisuje relaxační aktivity, které mohou pomoci odstranit únavu žáků, zvýšit jejich koncentraci, pozitivně žáky naladit, odlehčit atmosféru ve třídě apod.
Speciální vzdělávání
21. 1. 2008 0x 19213x
„Den zdraví“ - projekt na podporu pohybových aktivit a zdravé výživy žáků
Propojení teoretických poznatků o zdravém životním stylu s praktickými aktivitami. Příklady zdravého jídelníčku a pohybových aktivit pro žáky s různým stupněm mentálního a zdravotního postižení.
Zobrazeno 12 z 22 položek