Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (20)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 20 položek
Základní vzdělávání Spomocník
25. 5. 2010 0x 3365x
Láska přes Internet pod taktovkou Google
Článek představuje online nástroj Google Search Story a jeho možné využití ve výuce.
Základní vzdělávání
19. 4. 2010 0x 20542x
(Vánoce) zabalené a obalené
Článek nabízí jiný pohled na Vánoce - problematika konzumního chápání svátků v souvislosti s používáním velkého množství obalů - otázka šetrnosti k životnímu prostředí, vliv reklamy na nakupujícího…
Gymnaziální vzdělávání
31. 3. 2010 6x 24146x
Virtuální hospitace - Mediální výchova: Reklamní slogan
Zamysleli jste se někdy nad tím, jak a čím reklama působí na příjemce, jaký účel je sledován neustálým opakováním stejných reklam? Co je potřeba k vytvoření reklamy, která zaujme, je vtipná a má…
Základní vzdělávání
28. 7. 2008 0x 20836x
Maminka vždy ví
Cílem aktivity je uvědomění si různých rovin, které jsou obsažené v mediálním sdělení. Aktivita nabízí otázky, které si lze klást při rozboru jakékoli televizní reklamy.
Základní vzdělávání
23. 5. 2008 0x 13734x
Reklama pro děti – rádce, či manipulátor?
Článek se zamýšlí nad vlivem televizní reklamy na dětskou populaci. V příspěvku jsou popsány výsledky výzkumu Grantové agentury České republiky, který na toto téma proběhl.
Základní vzdělávání
17. 3. 2008 0x 19040x
Všudypřítomná média
Aktivita umožňuje představit volební kampaň jako specifický typ reklamního sdělení. Při hře na PR agenturu žáci navrhují volební kampaň a aplikují své zkušenosti s komerční reklamou a jejími…
Základní vzdělávání
27. 4. 2007 0x 13603x
Výběr povolání
Realizace tématu povolání ve vyučovacím předmětu Dramatická výchova.
Základní vzdělávání
7. 9. 2004 2x 22957x
Mediální výchova – inspirace k realizaci
Autor předkládá inspirativní návrhy k rozvinutí mediální gramotnosti a realizaci průřezového tématu Mediální výchova v praxi škol.
Zobrazeno 12 z 20 položek