Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (36)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 36 položek
Základní vzdělávání
22. 3. 2007 0x 9038x
Zkušenosti ZŠ Máj II České Budějovice s průřezovými tématy
Zpracování Osobnostní a sociální výchovy a Environmentální výchovy do soustavy projektů pro 1. a 2. stupeň ZŠ ve vazbě na rozvíjení klíčových kompetencí a týmovou práci učitelů.
Základní vzdělávání
11. 12. 2006 0x 5640x
Jak začlenit průřezové téma do ŠVP?
Informace o publikaci společnosti SCIO, která pomáhá zařadit průřezová témata do ŠVP.
Základní vzdělávání
8. 12. 2006 0x 5824x
Průřezové téma OSV jako samostatný vyučovací předmět Já a My
Článek poskytuje inspiraci na rozpracování Osobnostní a sociální výchovy, dále zkušenosti z realizace OSV a ukázky vyučovacího bloku.
Základní vzdělávání
20. 6. 2006 0x 19673x
Struktura ŠVP ZV - tvorba učebních osnov
Jak má vypadat ŠVP ZV? Jakou formu volila jedna z pilotních škol? Co je potřeba udělat pro to, aby ŠVP ZV splňoval kritéria stanovená RVP ZV?
Gymnaziální vzdělávání
9. 6. 2006 0x 9863x
Pojetí vzdělávacího oboru Občanský a společenskovědní základ v RVP GV
Cíle a priority vzdělávacího boru, jeho zařazení v RVP GV a také možnosti propojení s dalšími vzdělávacími obory a průřezovými tématy při jeho koncipování.
Základní vzdělávání
13. 4. 2006 0x 10378x
Ukázky prací v samostatných lekcích
Příspěvek představuje blok ukázek různých lekcí, které popisují možnosti začlenění průřezového tématu "Osobnostní a sociální výchova" do vzdělávací činnosti školy.
Základní vzdělávání
11. 8. 2005 0x 19481x
Environmentální výchova v RVP ZV
Autorka v příspěvku popisuje možnosti naplnění průřezového tématu Environmentální výchova.
Základní vzdělávání
7. 9. 2004 2x 23094x
Mediální výchova – inspirace k realizaci
Autor předkládá inspirativní návrhy k rozvinutí mediální gramotnosti a realizaci průřezového tématu Mediální výchova v praxi škol.
Gymnaziální vzdělávání
6. 9. 2004 0x 7561x
Výchova k sociálním dovednostem – inspirace k realizaci
Autor nabízí několik cest k začlenění průřezového tématu do práce školy. (<i>Pozn. red.: Nynější verze RVP GV používá pro toto průřezové téma název Osobnostní a sociální výchova.</i>)
Gymnaziální vzdělávání
3. 9. 2004 0x 7490x
Inspirace k realizaci průřezového tématu Multikulturní výchova
Základní didaktické zásady a doporučené zdroje k výuce průřezového tématu.
Gymnaziální vzdělávání
3. 9. 2004 0x 8505x
Environmentální výchova – inspirace k realizaci průřezového tématu
Environmentální výchova umožňuje kromě tradičního frontálního způsobu výuky využití jiných výukových postupů. Při její realizaci lze využít zkušeností různých neziskových organizací, které se touto…
Základní vzdělávání
29. 7. 2004 0x 26998x
Plánování Multikulturní výchovy v ŠVP
Materiál shrnuje práci vzdělavatelů, učitelů a ředitelů škol, kteří se zabývají vývojem školních vzdělávacích programů. Obsahuje řadu praktických rad, jak včleňovat průřezové téma Multikulturní…
Zobrazeno 12 z 36 položek