Domů > Odborné články > Články s klíčovým slovem „průřezové téma“

Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (36)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 36 položek
Gymnaziální vzdělávání
5. 6. 2009 0x 14055x
Průřezová témata ve školním vzdělávacím programu – zkušenosti z pilotních gymnázií
Příspěvek přináší zkušenosti se zpracováním průřezových témat ve ŠVP v pilotních gymnáziích.
Základní vzdělávání
19. 11. 2008 0x 12707x
Výchova demokratického občana – Paragraf 11/55
V rámci projektu Paragraf 11/55 pro podporu zvyšování právního vědomí dětí a mládeže vznikl v občanském sdružení AISIS materiál věnující se problematice průřezového tématu Výchova demokratického…
Základní vzdělávání
21. 3. 2008 0x 11761x
Průřezová témata ve školním vzdělávacím programu – zkušenosti z pilotních škol
Článek je úvodní kapitolou k dalším pěti příspěvkům, které přinášejí inspiraci pro zapracování některých průřezových témat do ŠVP. Ukázky byly vybrány ze ŠVP pilotních škol, které se účastnily…
Základní vzdělávání
21. 3. 2008 0x 11393x
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech – ukázka zpracování
Příspěvek popisuje příklad začlenění průřezového tématu Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech do ŠVP. Ukázky byly získány z ŠVP pilotních základních škol, které se účastnily…
Základní vzdělávání
21. 3. 2008 0x 12231x
Multikulturní výchova – ukázka zpracování
Příspěvek popisuje příklad začlenění průřezového tématu Multikulturní výchova do ŠVP. Ukázky byly získány z ŠVP pilotních základních škol, které se účastnily projektu ESF Pilot Z.
Základní vzdělávání
21. 3. 2008 0x 16243x
Environmentální výchova – ukázka zpracování
Příspěvek popisuje příklad začlenění průřezového tématu Environmentální výchova do ŠVP. Ukázky byly získány z ŠVP pilotních základních škol, které se účastnily projektu ESF Pilot Z.
Základní vzdělávání
21. 3. 2008 0x 27993x
Mediální výchova – ukázka zpracování
Příspěvek popisuje příklad začlenění průřezového tématu Mediální výchova do ŠVP. Ukázky byly získány z ŠVP pilotních základních škol, které se účastnily projektu ESF Pilot Z.
Základní vzdělávání
21. 3. 2008 0x 11950x
Výchova demokratického občana – ukázka zpracování
Příspěvek popisuje příklad začlenění průřezového tématu Výchova demokratického občana do ŠVP. Ukázky byly získány z ŠVP pilotních základních škol, které se účastnily projektu ESF PILOT Z.
Základní vzdělávání
11. 3. 2008 0x 14829x
Životní prostředí za školou
Příspěvek popisuje realizaci tematického okruhu Lidské aktivity a problémy životního prostředí v rámci Environmentální výchovy. Tematický okruh je realizován projektovým způsobem.
Gymnaziální vzdělávání
29. 11. 2007 0x 7025x
Environmentální a mediální výchova ve výuce chemie
Environmentální výchova je integrální součástí vzdělávacího oboru chemie. Na základě řady chemických poznatků je možné pochopit složité pochody, které nás v přírodě obklopují, lze z nich dovodit…
Gymnaziální vzdělávání
19. 10. 2007 0x 6167x
Zařazení OSV jako samostatného předmětu do ŠVP
Příklad realizace průřezového tématu OSV jako samostatného předmětu - Gymnázium v Čáslavi
Základní vzdělávání
18. 9. 2007 0x 7576x
Osobnostní výchova
Příspěvek je zaměřen na proces vývoje OSV jako samostatného vyučovacího předmětu v rámci výuky v ZŠ Hanspaulka v Praze 6. Je zde popsán vývoj od původního vyučovacího předmětu Etická výchova až po…
Zobrazeno 12 z 36 položek