Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (92)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 92 položek
Předškolní vzdělávání
24. 1. 2019 0x 6344x
Rozvoj polytechnických a digitálních kompetencí
Článek představuje hlavní principy projektů Malá technická univerzita a Malá digitální univerzita v mateřské škole. Článek vznikl v rámci projektu Podpora práce učitelů (PPUČ). Projekt PPUČ,…
Předškolní vzdělávání
18. 1. 2019 0x 8061x
Naše město
Předkládaný text popisuje aktivitu zaměřenou na rozvíjení čtenářské, matematické a digitální gramotnosti. Námět aktivity byl navržen pro realizaci na 1. stupni základní školy pro vzdělávací oblast…
Předškolní vzdělávání
21. 12. 2018 1x 9948x
Respektovat a být respektován
V roce 2005 byla prvně vydána kniha čtyř českých psychologů P. Kopřivy, J. Nováčkové, D. Nevolové a T. Kopřivové Respektovat a být respektován. Koncept vznikal v devadesátých letech nejdřív v podobě…
Základní vzdělávání
25. 1. 2018 0x 8387x
Jak rozvíjet motoriku v přípravné třídě? – 7. díl
Článek nabízí poutavé aktivity na rozvoj hrubé a jemné motoriky, grafomotoriky. Žáci si vyzkouší pokusy s krepákem, výrobu a chytání rybek, stříhání i skládání papíru. Kreslení barevným pískem,…
Základní vzdělávání
22. 1. 2018 0x 8445x
Jak rozvíjet motoriku v přípravné třídě? – 6. díl
Článek nabízí poutavé aktivity na rozvoj hrubé a jemné motoriky, grafomotoriky. Na žáky čeká samotvrdnoucí a terapeutická hmota, brčkové bludiště, hry s padákem i jedlé náramky.
Předškolní vzdělávání
9. 1. 2018 0x 8423x
Jak rozvíjet motoriku v přípravné třídě? – 4. díl
Článek nabízí poutavé činnosti pro rozvoj hrubé a jemné motoriky, grafomotoriky. Žáci procvičí nožky chůzí po balančních podložkách, vlakové kolejnici, zaskáčou si panáka nebo natrénují oblékání…
Předškolní vzdělávání
28. 11. 2017 0x 12036x
Vzdělávání učitelů předškolních zařízení v českých zemích z historického pohledu
Článek přináší informace o vzdělávání učitelek působících v předškolním vzdělávání, soustřeďuje se především na přípravu učitelek mateřských škol (zpočátku nazývaných jako pěstounky opatroven) v 19.…
Předškolní vzdělávání
20. 9. 2016 2x 16647x
Využití tabletů v předškolním vzdělávání
Článek pojednává o využití tabletů a chytrých mobilních zařízení v prostředí mateřských škol (v předškolním vzdělávání). Obsahuje různé typy aplikací pro rozvoj hudebního cítění, hraní v roli, jemné…
Předškolní vzdělávání
14. 9. 2016 0x 14231x
Komunikace s dětmi-cizinci v MŠ
Článek nabízí praktickou zkušenost a inspiraci při překonávání jazykových bariér v komunikaci a práci převážně s vietnamskými dětmi.
Předškolní vzdělávání
24. 8. 2016 0x 12009x
Rámcový vzdělávací program pro PV
Opatřením ministryně školství, mládeže a tělovýchovy se mění Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání RVP s účinností od 1.9.2016. Zdroj: http://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni…
Předškolní vzdělávání
14. 3. 2016 0x 5783x
Podpora rozvoje přírodovědné gramotnosti v předškolním vzdělávání
Úkolem předškolního vzdělávání v oblasti přírodovědné gramotnosti je připravit dětem základ pro utváření vztahu k přírodě, pro chápání souvislostí v přírodních jevech a pro jejich budoucí vnímání…
Předškolní vzdělávání
11. 1. 2016 1x 9412x
Využití interaktivní tabule v MŠ – ano, či ne? Promyšleně a přiměřeně ano.
Série článků se věnuje využívání informačních technologií v mateřské škole. Poslední příspěvek zachycuje pohled učitelky mateřské školy, která má dlouholetou praxi a zkušenost s využíváním…
Zobrazeno 12 z 92 položek