Domů > Odborné články > Články s klíčovým slovem „předškolní věk“

Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (12)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 12 položek
Předškolní vzdělávání
27. 6. 2022 0x 540x
Počasí u nás a ve světě (předškolní vzdělávání)
Článek seznamuje s tématem počasí tak, jak je vyučován v mateřských školách v Polsku. Domnívám se, že článek přináší zajímavou inspiraci i pro učitelky mateřských škol u nás.
Předškolní vzdělávání
20. 6. 2022 0x 1814x
Koloběh vody v přírodě (pro mateřské školy)
Článek se zaměřuje na aktivity dětí v mateřské škole na téma koloběh vody v přírodě. Nejprve přibližujeme dané téma pomocí pohádkového příběhu „O dešťové kapičce“ či krátké rýmované pohádky „O…
Předškolní vzdělávání
14. 6. 2022 0x 462x
Divadlo v mateřské škole – dítě jako divák, dítě jako herec
Článek pojednává o vlivu divadla na děti předškolního věku. Popisuje pozitivní vliv divadla na děti v předškolním věku. Dále článek pojednává o tom, jak děti připravit na návštěvu divadelního…
Předškolní vzdělávání
8. 6. 2022 0x 1286x
Relaxační aktivity pro děti předškolního věku
Článek nás seznamuje s relaxačními aktivitami, které můžeme použít s dětmi v mateřské škole. Pojednává o pozitivních účincích relaxace a relaxačních aktivit, zabývá se také specifiky relaxace u dětí.…
Základní vzdělávání
24. 1. 2022 0x 1055x
Rizika a přínosy digitálních technologií pro děti
Diskuse o přínosech a rizicích digitálních technologií je již ve společnosti živa několik let. Digitální technologie tu s námi jsou a zůstanou i nadále, dnešní každodenní realita tedy přímo vybízí k…
Předškolní vzdělávání
19. 12. 2019 0x 2905x
Honzík a Numeráčci aneb Vyhledávání dětí s matematicko-logickým nadáním v předškolním věku
Článek seznamuje s proběhlou aktivitou, jejíž cílem bylo nominovat děti s matematicko-logickým nadáním ještě před vstupem do základního vzdělávání. Poukazuje na nutnost spolupráce jak s učiteli…
Předškolní vzdělávání
13. 12. 2019 0x 2820x
Inspirace, jak vytvořit systém podpory nadání v mateřské škole
Příspěvek se věnuje možným krokům, které předcházejí vzniku systému podpory nadání v mateřské škole, a současně akcentuje přínos dalšího vzdělávání pedagogů pro toto téma. Článek by měl fungovat i…
Předškolní vzdělávání
29. 7. 2015 0x 8896x
Výuka cizích jazyků u předškolních dětí
Cílem příspěvku je čtenáře seznámit s charakteristickými rysy, pravidly a principy výuky cizího jazyka u dětí předškolního věku.
Předškolní vzdělávání
29. 6. 2011 0x 10981x
Jak hravou formou naučit předškoláky téma clothes?
V článku popisuji možnou inspiraci pro učitele anglického jazyka učící děti předškolního věku (také jsou tyto hry vhodné pro výuku prvňáků, kteří ještě neumějí psát). Tyto hry jsem používala jako…
Předškolní vzdělávání
12. 4. 2011 0x 16164x
Jak vnímat dětský výtvarný projev v období předškolního věku
Tento článek se zamýšlí nad přístupy k dětskému výtvarnému projevu v období předškolního věku. Vyzdvihuje zde důležitost a opodstatněnost humanistického pojetí výchovy a integrativního přístupu v…
Předškolní vzdělávání
9. 8. 2010 1x 30098x
Dramatická výchova v MŠ – II. část
Dramatická výchova v MŠ je jedním z prostředků, který napomáhá uplatňovat základní požadavky edukačního prostředí mateřské školy, a to vzhledem k Rámcovému vzdělávacímu programu pro předškolní…
Předškolní vzdělávání
22. 7. 2010 1x 14344x
Jak předškolní dítě přijímá narození sourozence
Příspěvek se zabývá okolnostmi, které mohou ovlivnit dítě předškolního věku při přijetí nově narozeného sourozence. Zamýšlí se nad tím, zda mohou rodiče svým chováním a jednáním prvorozené dítě…
Zobrazeno 12 z 12 položek