Domů > Odborné články > Články s klíčovým slovem „přírodopis“

Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (69)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 69 položek
Základní vzdělávání
21. 2. 2007 0x 8673x
Vyučovací předmět vytvořený ze vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví
Článek je námětem pro rozpracování samostatného vyučovacího předmětu vytvořeného z oboru Výchova ke zdraví.
Základní vzdělávání
9. 2. 2007 0x 22265x
Podzimní celoškolní ekologický projekt
Jednodenní výukový projekt zaměřený na pozitivní vztah dětí k životnímu prostředí a k vlastnímu zdraví. Smyslem projektu je rovněž prohloubení vztahů mezi žáky navzájem a mezi žáky a učiteli. Projekt…
Základní vzdělávání
18. 1. 2007 0x 35190x
Přírodovědná pozorování a pokusy
Inspirace a návody na přírodovědná pozorování a pokusy v hodinách prvouky a přírodovědy.
Základní vzdělávání
22. 11. 2006 0x 9726x
Environmentální výchova do škol
Nabídka pracovních listů, které pomohou nejen při začlenění environmentální výchovy do ŠVP.
Základní vzdělávání
15. 11. 2006 0x 10527x
Výchova ke zdraví v našem školním vzdělávacím programu
Jak je možné zařadit Výchovu ke zdraví do školního vzdělávacího programu, integrovat ji se vzdělávacím oborem Přírodopis a průřezovým tématem Osobnostní a sociální výchova a propojit ji se školním…
Základní vzdělávání
30. 10. 2006 0x 18876x
Proč jsou moře slaná?
Příspěvek přináší návod, jak jednoduše, ale účinně odpovědět žákům na některé základní otázky zemské hydrosféry - pomocí internetu či encyklopedie a pracovního listu, který žáci sami vyplňují.
Gymnaziální vzdělávání
3. 10. 2006 0x 5743x
Pojetí vzdělávacího obsahu oboru Přírodopis
Teoretický příspěvek vysvětluje pojetí vzdělávacího oboru Přírodopis v RVP ZV - jak nakládat se vzdělávacím obsahem oboru, jak pracovat s očekávanými výstupy, jak naplňovat průřezová témata.
Základní vzdělávání
29. 8. 2005 0x 8025x
Pojetí vzdělávacího obsahu oboru Přírodopis
Teoretický příspěvek vysvětluje pojetí vzdělávacího oboru Přírodopis v RVP ZV - jak nakládat se vzdělávacím obsahem oboru, jak pracovat s očekávanými výstupy, jak naplňovat průřezová témata.
Základní vzdělávání
3. 9. 2004 0x 12742x
Pojetí vzdělávací oblasti Člověk a příroda v RVP ZV
Autor se věnuje společným rysům vzdělávacích oborů a metodologii v rámci vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Dále se věnuje problému zařazení zeměpisu do této oblasti, ačkoli není čistě…
Zobrazeno 12 z 69 položek