Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (101)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 101 položek
Základní vzdělávání
23. 6. 2008 0x 11677x
Takový klidný večer! (řešení problému v rámci OSV)
Rozvíjení žákových dovedností potřebných k řešení konfliktních situací prostřednictvím dramatizace konkrétní situace.
Základní vzdělávání
24. 4. 2008 0x 9184x
Integrace průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova do vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura
Pracovní listy s metodikou pro výuku komunikace a slohu s integrací OSV pro 6. ročník.
Základní vzdělávání
3. 4. 2008 0x 10576x
Učivo jako součást žákova života
K metodice integrace OSV a jiných vzdělávacích oborů (vyučovacích předmětů).
Základní vzdělávání
29. 1. 2008 0x 8782x
Výchova ke zdraví v učebních osnovách ŠVP - aktualizovaná verze
Zdraví již není výsostnou doménou lékařů. Výchova ke zdraví není jen pouhým vzdělávacím oborem, ale i přirozenou součástí života školy. Mimo charakteristicky a cílového zaměření vzdělávacího oboru,…
Gymnaziální vzdělávání
8. 1. 2008 0x 6969x
Zadie Smith: Bílé zuby (White Teeth)
Lekce je zaměřena na rozvíjení čtenářské gramotnosti. Je připravena pro kurzy dospělých účastníků, kteří se seznamují s metodami práce s textem. Je zároveň použitelná pro práci se skupinou žáků,…
Základní vzdělávání
3. 1. 2008 0x 9655x
Sebepoznání a sebepojetí
Vytváření osobního erbu je velmi důležitá aktivita, při které se žáci dozvídají nejen něco o sobě, ale i ostatních ve třídě – navzájem se poznávají, komunikují, respektují se.
Základní vzdělávání
14. 12. 2007 0x 9755x
Zážitkovými kurzy k týmové spolupráci ve školní třídě
Příspěvek popisuje zážitkové kurzy, které jsou zaměřené nejen na týmovou spolupráci – školní třídu, ale i na rozvoj osobnosti žáka. V závěru příspěvku pak přibližuji různé dobrodružné aktivity, které…
Základní vzdělávání
18. 9. 2007 0x 7502x
Osobnostní výchova
Příspěvek je zaměřen na proces vývoje OSV jako samostatného vyučovacího předmětu v rámci výuky v ZŠ Hanspaulka v Praze 6. Je zde popsán vývoj od původního vyučovacího předmětu Etická výchova až po…
Základní vzdělávání
9. 5. 2007 0x 8888x
Deset praktických principů kroskurikulárního přístupu k OSV
Příspěvek nabízí návod, jak postupovat při integraci průřezového tématu OSV do vzdělávacího obsahu vyučovacích předmětů.
Základní vzdělávání
22. 3. 2007 0x 9038x
Zkušenosti ZŠ Máj II České Budějovice s průřezovými tématy
Zpracování Osobnostní a sociální výchovy a Environmentální výchovy do soustavy projektů pro 1. a 2. stupeň ZŠ ve vazbě na rozvíjení klíčových kompetencí a týmovou práci učitelů.
Gymnaziální vzdělávání
8. 2. 2007 0x 4848x
Jak začlenit Osobnostní a sociální výchovu do ŠVP
Informace o základních způsobech a odkazy na metodickou podporu.
Gymnaziální vzdělávání
30. 1. 2007 0x 10110x
Dvacet mýtů o Osobnostní a sociální výchově
Co činí z určitého postoje k OSV "mýtus"? Většinou odmítání některých základních didaktických principů OSV. Příspěvek shrnuje tyto spontánně vznikající výklady toho, co je OSV, jak se má dělat a kdo…
Zobrazeno 12 z 101 položek