Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (101)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 101 položek
Předškolní vzdělávání
22. 6. 2010 0x 42259x
Samá voda
Cílem projektu je ekologická výchova. Děti měly možnost poznávat okolí Radotínského potoka a řeky Berounky, osvojit si poznatky o vodě, získávat nové zkušenosti objevováním. Prostřednictvím tématu o…
Základní vzdělávání
16. 6. 2010 1x 77163x
Aktivizující činnosti ve výuce matematiky
Aktivizující činnosti ve vyučování umožňují učiteli motivovat žáky k efektivnější spolupráci. V článku shrnuji vlastní zkušenosti s použitím aktivit v matematice v základní škole, které jsem získal…
Základní vzdělávání
20. 4. 2010 1x 20918x
Sociální kreativita, osobnostní a sociální výchova
Článek vysvětluje, co je sociální tvořivost a jak je začleněna jako téma do osobnostní a sociální výchovy. Ukazuje různé typy sociální kreativity a nastiňuje metodiku jejího rozvíjení v rámci OSV.
Předškolní vzdělávání
23. 2. 2010 2x 13951x
Učíme se rozumět chlapcům
Obsahem příspěvku je shrnutí získaných zkušeností v práci s předškolními dětmi, zejména s chlapci. Respektování jejich odlišností ve vývoji a praktická orientace stylu vzdělávání zohledňující jejich…
Základní vzdělávání
22. 2. 2010 0x 18402x
Co je cílem hodiny osobnostní a sociální výchovy (OSV)?
Článek přináší v osmi bodech praktická doporučení týkající se toho, jak přemýšlet o cílech v osobnostní a sociální výchově, jak je formulovat a jakým úskalím se přitom vyhnout.
Předškolní vzdělávání
12. 2. 2010 1x 7494x
Návštěva z Norska
Informace o fungování norských předškolních vzdělávacích zařízení.
Základní vzdělávání
15. 12. 2009 0x 14933x
Projektové vyučování nás baví – orientace v okolí
Námět na projektový den, který byl součástí pětidenního pobytu školy v přírodě a byl podpořen MŠMT ČR v rámci projektu Podpora EVVO ve školách v roce 2009.
Předškolní vzdělávání
11. 12. 2009 0x 19701x
Jede, jede poštovský panáček
Děti prostřednictvím praktické ukázky (exkurze) a následných činností a her získávají poznatky o významu pošty a o práci jejích zaměstnanců. Některé z navazujících činností vedou děti k zamyšlení,…
Předškolní vzdělávání
27. 11. 2009 0x 19880x
Autobus
Obsahem příspěvku je téma vztahující se k autobusu. Využívá zájem dětí, zejména chlapců, o tuto problematiku k rozvoji poznávacích, kooperativních a sociálních dovedností. Téma bylo součástí projektu…
Gymnaziální vzdělávání
18. 7. 2009 0x 19566x
Volba konkrétní metody (techniky, hry, aktivity) pro osobnostní, sociální, morální rozvoj v rámci OSV
Příspěvek se zabývá praktickým didaktickým problémem: …když cíl učení a zvolená metoda k sobě „nepatří“. Z našich praktických šetření víme, že jde o jedno z důležitých témat didaktiky osobnostní a…
Základní vzdělávání
23. 6. 2009 0x 16910x
Bezplatná učební pomůcka - celotřídní hra na obchodování na trhu
Příspěvek popisuje, jakým způsobem lze využít nově vytvořenou bezplatnou učební pomůcku v podobě hry na trh při výuce témat, jako je fungování trhu, poptávka, nabídka, stanovení tržní ceny atd.
Gymnaziální vzdělávání
5. 6. 2009 0x 13907x
Průřezová témata ve školním vzdělávacím programu – zkušenosti z pilotních gymnázií
Příspěvek přináší zkušenosti se zpracováním průřezových témat ve ŠVP v pilotních gymnáziích.
Zobrazeno 12 z 101 položek