Domů > Odborné články > Články s klíčovým slovem „občanská společnost“

Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (17)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 17 položek
Základní vzdělávání
14. 12. 2016 0x 4383x
Výchova demokratického občana - konkretizace tematického okruhu Občan, občanská společnost a stát
Obsahová podpora pro průřezové téma Výchova demokratického občana konkretizuje a tematizuje tematický okruh Občan, občanská společnost a stát. Konkrétní témata jsou rozpracováním doporučených…
Základní vzdělávání
21. 1. 2016 0x 19677x
Město pro všechny generace: Role samospráv v podpoře aktivního stárnutí v komunitě
Článek se zaměřuje na problematiku stárnutí v komunitě a roli samosprávy v podpoře kvality života a důstojnosti ve stáří a mezigenerační sounáležitosti. Obce hrají významnou roli při vytváření…
Gymnaziální vzdělávání
17. 12. 2013 0x 8650x
Občanem v EU
Tato oblast obsahuje vzdělávací cíle podněcující žáky k porozumění významu aktivity a angažovanosti občana při snaze ovlivňovat dění v EU.
Gymnaziální vzdělávání
7. 2. 2013 0x 5566x
Poznání vlastních politických postojů
V průběhu lekce si žáci vyčíslí skóre, které představuje jejich politický postoj. Učiní tak na základě zodpovězení otázek uvedených v Dotazníku postojů ke změně. Žáci poznají své osobní preference.…
Gymnaziální vzdělávání
30. 1. 2013 0x 5851x
Jak projevit nesouhlas
Jaká byla motivace nesouhlasit s oficiálními názory v období diktatury. Jaká rizika neslo projevit svůj názor. Jaký je význam nesouhlasu dnes.
Gymnaziální vzdělávání
28. 1. 2013 0x 4991x
Kdo a co má vliv na mé rozhodnutí
Jak probíhá proces rozhodování. Jaký je rozdíl v rozhodnutí v dnešní době a v době diktatury.
Neformální vzdělávání Spomocník
29. 11. 2012 0x 6048x
Brána k druhým otevřela nové možnosti
<p> Soutěž pro týmy dětí a mládeže ukázala, co dobrého se dá dělat pro druhé a jak inspirovala další mladé lidi.</p>
Základní vzdělávání
22. 11. 2012 0x 7152x
Veřejná politika
Co znamená pojem veřejná politika, struktura obce a obecního úřadu.
Gymnaziální vzdělávání
7. 11. 2012 0x 7152x
Pískovna
Lekce je simulací grantového řízení na využití určité lokality (zde "Pískovny"). Tři skupiny žáků představují ekology, podnikatele, propagátory volnočasových aktivit. Jednotlivé skupiny připravují…
Základní vzdělávání
5. 11. 2012 0x 8052x
Model politického cyklu
V průběhu lekce se žáci seznámí s postupem řešení problému prostřednictvím modelu politického cyklu, pochopí, v čem spočívá podstata politického problému, na konkrétních příkladech analyzují, jak…
Neformální vzdělávání Spomocník
31. 10. 2012 0x 8126x
Fantazáci
<p> O jednom z týmů soutěže Brána k druhým a jeho projektu "Povídej mi".</p>
Gymnaziální vzdělávání
20. 10. 2011 0x 5828x
Nové možnosti občanské informační společnosti při využití ICT
Informační revoluce přinesla postupně celou řadu změn také do občanské společnosti, která jich může efektivně využívat. V článku si ukážeme některé možnosti, jak se občansky podílet na řadě aktivit s…
Zobrazeno 12 z 17 položek